Tove Ditlevsen

Hvem var Tove Ditlevsen?

Tove Ditlevsen er en af Danmarks helt store digtere. Hun blev født i 1917 og voksede op i en arbejderfamilie i en baggård på Vesterbro i København.

Allerede som barn begyndte Tove Ditlevsen at flygte ind i digtenes verden, og hendes litterære værker er både blevet filmatiseret og lavet til sange af blandt andet Anne Linnet.

En tidsløs forfatter

Tove Ditlevsen levede et hårdt liv med stofmisbrug og forliste ægteskaber. Efter en række mislykkede selvmordsforsøg lykkedes det hende at tage livet af sig selv i 1976, men hendes digte og erindringsbøger lever stadig videre i dansk litteratur.

I dette forløb skal I arbejde med Tove Ditlevsens søgen efter frigørelse i sit eget liv og hendes tidsløse værker.

Opgaver

1. Pigesind og poesibog

Se klippet 'Pigesind og poesibog'.

Tove Ditlevsen voksede op i Hedebygade på Vesterbro. Da hun slog igennem, blev hun promoveret som en ung forfatterinde fra arbejderklassen – og dette blev også en rolle, som hun blev fanget i.

 1. 1

  Læs digtet 'Alene for dig' fra Tove Ditlevsens digtsamling 'Pigesind' fra 1977.

 2. 2

  Diskuter handlingen i digtet. Ændrer handlingsforløbet sig undervejs?

 3. 3

  Hvilke temaer berører digtet?

 4. 4

  Hvad tror I, Tove Ditlevsen forsøger at fortælle med dette digt?

 5. 5

  Hvordan kan I relatere digtet til jeres eget liv?

2. De evige tre

Læs digtet 'De evige tre' fra Tove Ditlevsens digtsamling 'Lille verden' fra 1942.

 1. 1

  Diskuter handlingen i digtet. Ændrer handlingsforløbet sig undervejs?

 2. 2

  Hvordan er digtets opbygning? (kronologisk, flashback, antal strofer, vers etc.)

 3. 3

  Hvad er digtets budskab?

 4. 4

  Find et eksempel på, hvordan digtet kan være aktuelt for samfundet i dag. Hvorfor har I valgt dette eksempel?

3. Brevkassen

Tove Ditlevsen svarede på læsernes til tider pinlige spørgsmål i Familie Journalens brevkasse 'Små hverdagsproblemer'.

 1. 1

  Læs læserens spørgsmål fra 1971 i dette brev til brevkassen. Hvad ville I svare læseren?

 2. 2

  Klik her for at se Tove Ditlevsens svar. Ligner jeres svar Tove Ditlevsens?

 3. 3

  Hvad mener I om Tove Ditlevsens svar?

 4. 4

  En del af Tove Ditlevsens værker handler om kvindefrigørelse. Kan I se dette i hendes svar til læseren? Hvordan?

4. Anne Linnet om Kvindesind

Anne Linnet har indspillet hele Tove Ditlevsens digtsamling 'Kvindesind'. Måske har I hørt om digtet Barndommens gade?

 1. 1

  Læs digtet 'Barndommens gade' af Tove Ditlevsen.

 2. 2

  Vælg tre strofer fra digtet. Hvordan er fortællerholdningen i jeres tre strofer, og hvordan påvirker fortælleren digtet?

 3. 3

  Hvilke tematikker berører de tre forskellige strofer?

 4. 4

  Hvordan kan I relatere disse strofer/tematikker til jeres hverdag?

 5. 5

  Lyt til sangen 'Barndommens gade' af Anne Linnet.

 6. 6

  Hvordan ændrer digtet sig (opbygning, stemning etc.), når der kommer musik til?

5. Vælg et værk

I skal nu selv i gang med at udvælge et værk af Tove Ditlevsen, som I skal arbejde med. Dette kan for eksempel være et digt eller en novelle. Brug eventuelt de analyseværktøjer, I kender i forvejen.

Jeres nye værk kunne for eksempel være 'Ægteskab' eller 'Tårer'.

 1. 1

  Hvilken litterær periode er jeres værk fra? Kig eventuelt på DR Skoles litteraturhistoriske tidslinje for at finde hjælp.

 2. 2
 3. 3

  Hvilke træk i jeres nye værk kan I genkende fra den litteraturhistoriske periode?

 4. 4

  Hvordan kommer temaet 'frigørelse' til udtryk i jeres værk, og hvordan kan I relatere det til nutiden og jer selv?

 5. 5

  Perspektiver teksten til et andet værk, I har læst af Tove Ditlevsen fra opgaverne (De evige tre, Barndommens gade etc.). Hvilke kendetegn går igen i teksterne?

 6. 6

  Hvad har disse kendetegn tilfælles?