Uddrag af tekster: Frydenholm

Smagsprøver på Hans Scherfigs forfatterskab

"GUF-bevægelsen, som i daglig tale ofte benævnedes gufismen, havde siden 1936 neutralt og analytisk holdt sin hånd på tidens puls og uden at skele til nogen udenlandsk magt eller til noget udenlandsk system alene arbejdet for den originale danske gufistiske idé.

- Men, - sagde cand. phil. Sivertsen, - det må i en tid som denne forekomme selvfølgeligt, at gufismen, der først og fremmest søger mod samling i Danmark, tillige er optaget af danskernes mulighed for at forblive det nordiske menneske i Norden, der nødvendigvis må finde sig selv i et tilbundsgående samarbejde, der danner et folkefællesskab mellem håndens og åndens arbejdere, hvorefter disse Nordens mennesker logisk må føle sig som europæere!

- Og efter denne erkendelse udformede cand. phil. Sivertsen gufismens program i to "grundtoner": Den gufistiske idé i erhvervslivet som et korporativt folkefællesskab uden klassekamp. Og forsvaret af den gufistiske kultur-stat i forening med sanering af det nationale liv.

Kort efter trykningen af program-erklæringen blev GUF-bevægelsen sluttet sammen med en af de nazistiske grupper, som havde udskilt sig fra D.N.S.A.P. efter uoverensstemmelse med føreren i Bovrup.

Det nye forenede parti antog som samlingsmærke den oldnordiske kamprune, der symboliserede Thors hammer, og som fører, gufismens skaber, cand. phil. Sivertsen".

(Frydenholm 1962 s. 255, 6. udg. 2005)