Uddrag af tekster: Idealister

"Men endnu mere betydningsfuld end damernes sykreds er U.A. Ungdoms-afdelingen. Korpset. U.A., det er mine kernetropper, min garde! siger pastor Nørregaard-Olsen.

- Med U.A. skal jeg erobre dette sogn. Disse frejdige unge kan ikke standses af noget. De er selve det friske unge liv, som kræver sin ret og bryder sig vej frem. - Det er et prægtigt syn, når U.A.érne marcherer ind i kirken i deres smukke uniformer. Ranke og frimodige kommer de i flok og følge og indtager deres pladser.

Ungdommens plads i den ældgamle kirke. Hvor herligt klinger ikke sangen fra de unge struber!

U.A.'er! Mød op til demonstration i kirken på søndag! - skriver pastor Nørregaard-Olsen i det lille søndagsblad, hvor U.A. har sin egen rubrik. (...)

Og hvad har U.A. ikke at byde på? Kammeratskab og underholdning. Raske march-ture og cykel-udflugter og andagt i det frie. Og møder i den prægtige præstegårds have med sang og leg. Og U.A.-kaffe med U.A.-kage i præstens stue. - Husk at tage kaffebønner med, U.A.'er! - skriver præsten i rubrikken.

Uniformen koster otte kroner, hvad der faktisk er en meget billig pris (...) Otte kroner er faktisk billigt for en uniform. Men der er alligevel nogen, som ikke synes, de har råd til det. (...)

Naturligvis har Anna tro, og hun vil også gerne ind i U.A., (...) Men næste dag kommer hun så og siger, at hun ikke må for sin mor, og at det er, fordi uniformen er for dyr.

Så må præstefruen selv gå ud til fodermester-huset og tale med Annas mor, (...) På den måde kommer også Anna med i Ungdoms-Afdelingen. Hun kommer med på afbetaling, (...)

Det er præstefruen, som bestiller og skaffer uniformerne, fordi hendes bror i København har et sportsmagasin. (...) og stoffet kommer fra onkel Skjern-Svendsens væverier, så pengene bliver for så vidt i sognet.

Der er naturligvis mennesker, som er så smålige, at de taler om procenter og fortjeneste til præstefruen. - Men lad dem kun tale! - siger hendes mand."

(Idealister 1945, 5. udgave, 26. kapitel, s. 115, 1991)