Kan et pindsvin være forelsket? Om personificering og fortællestil

Undersøg personificering og fortællestil i naturserien Vilde vidunderlige Danmark.

Opgave 1

Se de to klip i klipsamlingen ovenfor, og svar på spørgsmålene:

 • Hvem er "hovedperson" i de to scener?

 • Hvor ligger vores sympati i de to scener?

 • Diskutér, hvad det er, der styrer, hvem vi har sympati med.

Opgave 2

Se videoen nedenfor, hvor producent Henrik Zachariassen fortæller om de fortællegreb, som er brugt i naturserien.

Læs manuskripterne til de to scener ovenfor. I finder manuskripterne HER.

 • Understreg alle positive og negative ord om ræven i manuskripterne. I hvilket manuskript er der flest positive ord?

 • Skriv alle de ord ned, som gør, at vi får sympati for ræven i det første manuskript. Har ordene nogle fælles træk? Er der nogle ord, som tillægger ræven menneskelige egenskaber?

 • Diskutér, hvad ordvalget i manuskriptskrivningen kan betyde for seerens opfattelse af de to scener.

 • Diskutér, hvorfor manuskriptforfatterne har givet dyrene menneskelige egenskaber. Hvad kan det positive aspekt være i det? Og hvad kan det negative være?

Opgave 3

Se klippet nedenfor. På baggrund af klippet/scenen skal du lave et debatindlæg, hvor du argumenterer for, hvorfor det enten er positivt eller negativt, at manuskriptforfatterne har valgt at sammenligne pindsvinenes parring med en tur i byen.

Du skal blandt andet:

 • Skrive en kort præsentation af naturserien Vilde vidunderlige Danmark og scenen med pindsvinene. Præsentér kort, hvorfor det enten er positivt eller negativt, at manuskriptforfatterne har valgt at sammenligne pindsvinenes parring med en tur i byen.

 • Udvælge et hovedargument, som du underbygger med flere delargumenter.

 • Tage højde for den modtager, du skriver til, og målrette dine argumenter efter det.

 • Reflektere over dine personlige oplevelser ved at se Vilde vidunderlige Danmark, herunder scenen med pindsvinene.

 • Give dit debatindlæg en rubrik.