Kan man filme i en myretue? Om iscenesættelse og virkelighed

Undersøg iscenesættelse og virkelighed i naturserien Vilde vidunderlige Danmark.

Fakta og fiktion er de to overordnede filmgenrer. Vilde vidunderlige Danmark hører til faktagenren og er en naturserie.

Fakta er alt det, der ikke er opdigtet, som for eksempel nyheds-tv, dokumentarfilm, tv-shows og direkte tv fra store begivenheder.

Fiktion er kun opdigtet, mens fakta principielt ikke er det. I faktagenren er der mulighed for redigering og en vis iscenesættelse, der dog skal være tro mod den virkelighed, der skildres.

Men fiktion kan fastholde og underholde sit publikum, og derfor låner faktagenren indimellem nogle tricks fra fiktionen. Det kan for eksempel være fortælletekniske greb som berettermodellen eller aktantmodellen eller brug af virkemidler som spændingsopbyggende musik.

Men hvor går grænsen mellem fiktion og fakta?

Opgave 1

Se klippet fra 'TV!TV!TV!' ovenfor, hvor dokumentarfilminstruktør Anders Agger giver sit bud på, hvor grænserne for fakta og fiktion går.

Opgave 2

Se første klip i klipsamlingen herunder 'Fortællemodeller i Vilde vidunderlige Danmark', hvor producent Henrik Zachariassen fortæller om aktantmodellen og berettermodellen i Vilde vidunderlige Danmark.

Vælg en scene fra Vilde vidunderlige Danmark i klipsamlingen herunder, som er iscenesat på den ene eller anden måde.

Svar på spørgsmålene:

  • Hvilke virkemidler er brugt? Se oversigt over virkemidler HER.

  • Er scenen bygget op efter en fortælleteknisk model som berettermodellen eller aktantmodellen? Giv eksempler, og inddel scenen efter aktantmodellen eller berettermodellen.

  • Er der nogle ting, der indikerer, at noget er optaget i studie, at dyret er tamt, eller at noget er klippet sammen, så det ser virkeligt ud? Giv eksempler.

Opgave 3

Vurdér og diskutér graden af iscenesættelse i den scene, I har valgt, og brug slideren herunder til at vise det. Tag et screenshot af slideren, og gem det sammen med jeres andre noter.

Opgave 4

Se et af de bag om-klip, som svarer til den scene, I valgte i opgave 2. I finder dem i klipsamlingen herunder.

Når I har set klippet, så diskutér, om det er et problem, at scenen er iscenesat. Svar på spørgsmålet:

  • Fordrejer iscenesættelsen virkeligheden for meget, eller er iscenesættelsen nødvendig for at formidle virkeligheden?