Trollingens konsekvenser

Konsekvenser for troldeofferet

Youtuber og influencer Camilla Frederikke har haft en troll gennem halvandet år. Trollen har skrevet grimme beskeder til hende, både i kommentarsporet på opslag og i private beskeder. Hver gang Camilla Frederikke blokerer trollen, laver trollen en ny profil, og så starter trollingen forfra. Og det har følelsesmæssige konsekvenser for Camilla Frederikke. I videoklippet herunder kan du se hendes reaktion på trollen.

Inden du ser videoen, så snak sammen to og to om følgende:

 • Nævn to-tre følelser, I forestiller jer, Camilla Frederikke sidder med, når hun får beskeder fra sin troll.

Arbejdsspørgsmål:

Snak sammen to og to:

 • Stemte Camilla Frederikkes følelser overens med de følelser, I havde forestillet jer? Var der nogen af hendes følelser, der overraskede jer?

 • Sæt jer ind i Camilla Frederikkes situation. Hvilke følelser ville I have, hvis en troll skrev lignende beskeder til jer?

Diskutér sammen i mindre grupper:

 • Er der forskel på trolling alt efter, om man er almindelig bruger på sociale medier, eller om man er en mere offentlig person som influencere eller debattører?

 • Er trolls mere grove ved offentlige personer som influencere eller debattører?

 • Bør influencere og debattører finde sig i mere trolling end almindelige brugere på sociale medier?

Konsekvenser for trollen

Det kan have store følelsesmæssige konsekvenser at blive udsat for trolling. Camilla Frederikke "scanner" for eksempel alle dem, hun er i samme rum med. Kan en af dem være hendes troll?

Trolling kan have de konsekvenser, at troldeofferet bliver skræmt væk fra sociale medier, eller at de frygter trollene IRL. Det kan også gå så vidt, at troldeofrene bliver truet på livet af deres trolls. Det har altså store konsekvenser for troldeofrene. Men hvilke konsekvenser kan det have for trollen? Se videoklippet herunder, hvor Camilla Frederikke spørger en advokat til råds.

Arbejdsspørgsmål:

Diskutér sammen i mindre grupper:

 • Hvad tænker I umiddelbart om det, advokaten fortæller Camilla Frederikke?

 • Advokaten siger, at man må sige og skrive rigtig meget i Danmark, før det er strafbart. Hvorfor tror I, det er sådan?

I Grundlovens §77 står der: "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene". Det er det, som kaldes ytringsfrihed.

 • Diskutér, hvad ytringsfriheden har af betydning for en troll.

 • Diskutér, om troldeofferets ytringfrihed kan blive begrænset på grund af en troll.

 • Vurdér ud fra videoklippet og undersøg nærmere på nettet, hvad der skal til, for at en troll kan blive straffet af domstolene.

Genveje