Udtryk dig selv

I skal selv udtrykke jer: I kan f.eks vælge enten at skrive, lave film, et digt, en sang eller en podcast - og alt skal have en tydelig holdning og handle om flygtninge.

Hvis I har arbejdet med nogle af de andre temaer i MEDIERNES VIRKELIGHED, har I arbejdet med, hvordan andre producerer film- og tv, skriver artikler og udtrykker sig i lyd og billeder og på Facebook og andre sociale medier.

Nu skal I selv i gang med at producere skrift, film, billeder eller lyd. Det er ikke nødvendigt, at I først har arbejdet med de andre temaer i MEDIERNES VIRKELIGHED. Tanken med dette tema er, at I kan lege med udtryksformer og holdninger - men være tydelige og bevidste medieproducenter. Dvs. I skal tage stilling, og via det valgte medie fortælle om flygtninge enten ud fra egne holdninger eller holdninger, I tager på jer.

Der kan arbejdes med et eller flere temaer, alene eller i grupper. På tværs af temaerne skal der etableres et fortællerum, hvor I kan dele egne udsagn og eksperimentere inden for de forskellige udtryksformer.

Først i et lukket univers - bare for klassen - og derefter som en del af opgaven at vælge de udsagn klassen/en redaktion mener, egner sig til offentliggørelse. I kan også beslutte at omredigere udsagn, så de bedst fungerer efter hensigten - i et offentligt rum.

Formålet er at inspirere til eftertanker i forhold til, hvordan vi bedst muligt kan skabe forudsætninger for en dialog mellem mennesker med forskellige holdninger.

Her på siden ligger der elevopgaver til emnet "Udtryk dig selv". Der er både et kort forløb og et længere forløb.