Den kristne kulturarv

Gaver, fest og tro

I klippet snakker Bakri og Sami med præsten Pernille. De snakker blandt andet om konfirmation.

Præsten Pernille siger, at der kan være mange grunde til, at man vælger at blive konfirmeret.

Nogle gør det, fordi de tror på Gud, nogle gør det, fordi deres forældre og bedsteforældre er konfirmeret, og nogle gør det for festen og gaverne.

• Er I konfirmeret, eller har I gennemgået et andet religiøst ritual for at markere, at I hver især gik fra at være et barn til at være voksen?

Kristendom i jeres liv

I klippet snakker Bakri og Sami også med nogle konfirmander om de kristne værdier.

• Kan I komme i tanke om nogle kristne værdier, som konfirmanderne ikke nævner i klippet?

• Hvor meget fylder religion i jeres liv?

75 procent af danskerne er medlem af den danske folkekirke, men for 25 år siden var næsten 90 procent af danskerne medlemmer af kirken (Kilde: Kirkeministeriet)

• Hvorfor tror I, at færre mennesker er medlem af folkekirken i dag?

Religionsfrihed i Danmark

I grundloven §67 står der, at alle har ret til at have den tro, som de selv ønsker.

Men der står samtidig i grundloven, at den danske folkekirke er en del af staten. Dette giver folkekirken og kristendommen særstatus i Danmark.

I Danmark findes der dog også mange mennesker, der tror på en anden religion end kristendommen – eller slet ikke tror på noget overhovedet.

Cirka 5 procent af den danske befolkning er muslimer, og cirka 1 procent bekender sig enten til hinduisme, jødedom eller buddhisme (Kilde: Religion.dk)

Cirka 48 procent af danskerne er ikke-troende (Kilde: Megafon-måling 2017)

SE klippene om religion i Danmark, og lav øvelsen sammen i klassen.

Øvelse: Værdilinje

Din lærer kommer nu med nogle forskellige udsagn, som du skal tage stilling til. Du viser, hvad du mener ved at stille dig på den ene eller den anden side af værdilinjen.

Husk, at du skal argumentere for dit valg.