Fake news: Hvad er det egentlig?

Fake news bliver brugt ofte i den offentlige debat. Men bliver begrebet nogle gange misbrugt?

Fake news fylder meget i den offentlige debat både i Danmark og i udlandet. Og ofte støder vi på beskyldninger om, at politikere, medier eller andre står bag falske nyheder.

Men det er ikke alle forkerte påstande, der er fake news, og tit bliver begrebet faktisk misbrugt af deltagere i den offentlige debat.

Sammen med Detektor kan du nu blive klogere på fake news, når vi i tre videoer undersøger, hvad fake news egentlig er.

Inden I ser videoerne:

Snak sammen i klassen, og forklar med dine egne ord, hvad du synes, fake news er.

Efter I har set videoerne:

Detektor-akademiet: Fake news-ekspert:

 • Forklar med dine egne ord, hvordan Mads Østergaard definerer fake news.

 • Mads Østergaard nævner tre formål, som fake news kan have. Forklar de tre formål.

 • Hvad betyder det at miskreditere nogle? Undersøg det eventuelt på nettet.

 • Hvad er ifølge Mads Østergaard risikoen ved at bruge fake news-ordet? Forklar det med dine egne ord.

Retorik om fake news:

 • Hvad siger eksperten Sarah Wardle, at fake news er?

 • Sarah Wardle har en bekymring om, at så mange bruger ordet fake news. Hvad går den bekymring ud på?

 • Jørgen Nørby Jensen fra Dansk Sprognævn siger, at ”fake news er et smart kort at trække”, når man diskuterer med nogen. Hvorfor mener han det? Og mener han, at det er godt at bruge fake news-kortet?

Politikeres brug af ordet fake news:

 • Hvordan definerer politikeren Pia Olsen Dyhr fake news?

 • Hvordan definerer politikeren Simon Emil Ammitzbøl-Bille fake news?

 • Sammenlign de to politikeres svar med de tre eksperters svar, som I har set i de to andre videoer. Hvad er forskellen på deres definitioner?

 • Simon Emil Ammitzbøl-Bille forklarer, at ordet fake news meget kort kan forklare, når nogle siger noget, der ikke er korrekt. Synes du, det er godt eller skidt, at ordet bliver brugt så meget i den offentlige debat?

Opsamling:

Diskutér på baggrund af videoerne følgende spørgsmål:

 1. 1

  Hvad kendetegner fake news, og hvad er deres formål?

 2. 2

  Hvordan kan begrebet fake news være med til at påvirke den offentlige debat?

 3. 3

  Hvad kan man gøre for at sikre sig mod fake news?

 4. 4

  Hvornår er I senest stødt på fake news? Hvordan vidste I, at der var tale om fake news?