Foreningsliv og frivillighed

TIL LÆREREN

Trin: Udskoling
Fag: Samfundsfag

Lærervejledning
Fælles Mål - Samfundsfag
Elevark til Lighed for loven (Kriminel lavalder)

KOLOFON

Undervisningsforløbet er tilrettelagt af DR Skole og baseret på Grunnet Films materiale og programmer om Danmarkskanonen, som er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler og Egmontfonden.

Forskellige foreninger og frivillige

I klippet møder Bakri, Zahra og Sami både en fodboldspiller, en lektiehjælper og en formand i en marsvineklub. De er frivillige, og de ”arbejder” uden at tjene en rød reje på det.

• Har du været med i en forening, eller har du været frivillig på en anden måde? Eller er du det stadig?

• Hvad har det betydet for dig at være med i en forening eller være frivillig?

Danmarkskanon

Flygtningebørnene Sami, Bakri og Zahra kaster et friskt blik på Danmarkskanonen og de danske værdier i DR Ultra-programmet 'Danmarksmissionen'. Tag klaphatten på, og dyk ned i danskernes værdisæt sammen med de tre nysgerrige nydanskere i dette tema.

Se Tema

Der er en stolt tradition i Danmark for at lave frivilligt arbejde eller være med i foreninger. 67% af alle danskere over 16 år har på et tidspunkt været frivillig (Kilde: Frivilligrapporten 2016-2018)

• Hvorfor tror I, at så mange laver frivilligt arbejde i Danmark?

Øvelse: Interview en frivillig

Interview en voksen, I kender, som laver frivilligt arbejde.

• Hvilken slags frivilligt arbejde har de lavet?

• Hvad har det betydet for dem at være frivillig?

• Hvad får de ud af at være frivillig?

• Hvad har de lært af at være frivillig?

SKRIV svarene ned, og snak om svarene i mindre grupper.

Unge og frivillighed

Unge mennesker mellem 16-29 år laver mindst frivilligt arbejde af danskerne. Frivilligheden er også faldende blandt de unge fra 32 procent i 2004 til 26 procent i 2012 (Kilde: Tuborgfondet)

• Hvorfor tror du, unge mennesker laver mindre frivilligt arbejde?

• Hvad mener du, der skal til, for at unge mennesker kommer til at lave mere frivilligt arbejde?

Læs også Danmarkskanon Se Tema

  1. Om Danmarkskanonen
  2. Mød Sami, Bakri og Zahra
  3. Den kristne kulturarv
  4. Velfærdssamfundet
  5. Kønsligestilling
  6. Tillid
  7. Foreningsliv og frivillighed
  8. Lighed for loven
  9. Frisind
  10. Det danske sprog