Foreningsliv og frivillighed

Forskellige foreninger og frivillige

I klippet møder Bakri, Zahra og Sami både en fodboldspiller, en lektiehjælper og en formand i en marsvineklub. De er frivillige, og de ”arbejder” uden at tjene en rød reje på det.

• Har du været med i en forening, eller har du været frivillig på en anden måde? Eller er du det stadig?

• Hvad har det betydet for dig at være med i en forening eller være frivillig?

Der er en stolt tradition i Danmark for at lave frivilligt arbejde eller være med i foreninger. 67% af alle danskere over 16 år har på et tidspunkt været frivillig (Kilde: Frivilligrapporten 2016-2018)

• Hvorfor tror I, at så mange laver frivilligt arbejde i Danmark?

Øvelse: Interview en frivillig

Interview en voksen, I kender, som laver frivilligt arbejde.

• Hvilken slags frivilligt arbejde har de lavet?

• Hvad har det betydet for dem at være frivillig?

• Hvad får de ud af at være frivillig?

• Hvad har de lært af at være frivillig?

SKRIV svarene ned, og snak om svarene i mindre grupper.

Unge og frivillighed

Unge mennesker mellem 16-29 år laver mindst frivilligt arbejde af danskerne. Frivilligheden er også faldende blandt de unge fra 32 procent i 2004 til 26 procent i 2012 (Kilde: Tuborgfondet)

• Hvorfor tror du, unge mennesker laver mindre frivilligt arbejde?

• Hvad mener du, der skal til, for at unge mennesker kommer til at lave mere frivilligt arbejde?