Forløb på skolen: Design et udsigtstårn

Find en fed byggegrund, og design et udsigtstårn til grunden.

Nu skal I designe et udsigtstårn. Se klipsamlingen, og lav opgaverne.

Find opgaverne i en printvenlig version her.

Opgave 1: At opleve og registrere

I skal nu udenfor og undersøge den byggegrund, jeres lærer har udvalgt til jer. I skal lytte, dufte og se jer frem til, hvad der er godt og dårligt ved det sted, I skal designe udsigtstårnet til.

Før I går ud, skal I huske at medbringe følgende:

 1. 1

  Et print fra Google Maps, der viser byggegrunden

 2. 2

  Et kladdehæfte eller en skitsebog og et skriveredskab

 3. 3

  En telefon/kamera til at tage billeder

Opgave 1a (individuelt):

Sæt dig, eller læg dig ned et sted, og vær helt stille. Lyt til de lyde, der er omkring dig. Brug 2 minutter. Sæt en alarm på din telefon, eller få din lærer til at tage tid. Noter de lyde, du hørte – var der noget, du skal være opmærksom på, når du skal designe?

Opgave 1b (individuelt):

Nu skal du registrere forskellige ting, der gør det sted, du er, til noget helt særligt.

 • På en plan af stedet skal du registrere: bygninger, træer, buske, lygtepæle eller andet, der er vigtigt. Marker på plantegningen, og tag billeder som dokumentation.

 • Hvordan bevæger solen sig hen over byggegrunden? Notér i skitsebogen, hvordan grunden ligger i forhold til verdenshjørnerne. Hvor er nord, syd, øst og vest?

 • Hvilken udsigt skal man have, når man står i tårnet og kigger ud? Hvad vil være det mest interessante på stedet at fokusere på? Tag et billede af den udsigt, du gerne vil have. Noter din begrundelse.

Opgave 2 (grupper): Skitsering

 • Brug 30-45 minutter på at skitsere idéer til udsigtstårnet. Udsigtstårnet skal bestå af tre dele: et rum med en indgang, et sted at sidde og en udsigt.

 • Sid sammen i en gruppe og tegn hver jeres skitse. Der er ikke nogen forkert eller rigtig løsning, så tegn gerne flere ideer.

 • Måske har I ikke en idé til hele designet, men bare til en del, eksempelvis indgangen, eller hvordan man kommer op til udsigtstårnet. Snak sammen i gruppen om jeres idéer. Tegn gerne på hinandens skitser.

 • I kan eventuelt printe nogle af de fotografier, I har taget, og skitsere oven på dem eller tegne på kortet over byggegrunden. Brug gerne en eller flere af de tre typer tegninger; plan, snit og opstalt.

Opgave 3 (grupper): Design et udsigtstårn

I hver gruppe skal I blive enige med hinanden om, hvordan jeres gruppes udsigtstårn skal se ud. I skal altså blive enige om et fælles udseende, materialevalg, placering af udsigtstårnet på byggegrunden og hvilken udsigt, det skal indramme.

Tegningerne tegnes i målestoksforhold 1:50. Lav tre tegninger:

 • En plantegning

 • En snittegning

 • En opstalt (facadetegning)

Se eventuelt klippet ’Arkitektens redskaber: Tegning’ igen, hvis I har glemt, hvad de tre typer tegninger er. Hvis I har mere tid, må I gerne lave flere facadetegninger.

Opgave 4 (grupper): Præsentation

Lav en stop motion-video af jeres design. Se et eksempel på en stop motion-video i klippet ’Design et udsigtstårn4’. Brug app’en Film X, der er udviklet af Det Danske Filminstitut til at lave videoen. App’en er gratis og kan hentes via App Store eller Google Play.

Videoen vises for klassen samtidig med, at I besvarer de her spørgsmål:

 • Hvordan er jeres udsigtstårn placeret på grunden? Er der nogle udfordringer eller kvaliteter ved stedet?

 • Hvordan er grunden og udsigtstårnet placeret i forhold til de fire verdenshjørner? Hvordan bevæger solen sig over grunden og udsigtstårnet?

 • Hvad er I inspireret af? Hvordan er formen opstået?

 • Hvordan kommer man op og ind i udsigtstårnet?

 • Hvor i rummet sidder man, og hvad kigger man ud på?

 • Hvilken udsigt har I valgt at indramme? Og hvorfor?