Frihed

TIL LÆREREN

Trin: Udskoling
Fag: Samfundsfag

Lærervejledning
Fælles Mål - Samfundsfag
Elevark til Lighed for loven (Kriminel lavalder)

KOLOFON

Undervisningsforløbet er tilrettelagt af DR Skole og baseret på Grunnet Films materiale og programmer om Danmarkskanonen, som er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler og Egmontfonden.

Ytringsfrihed og dens begrænsninger

En af de grundlæggende danske frihedsrettigheder i den danske grundlov er loven om ytringsfrihed. I dens paragraf 77 står der:

"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene."

Med andre ord må du sige, skrive og tegne, hvad du vil, så længe du ikke forbryder dig mod straffeloven.

Danmarkskanon

Flygtningebørnene Sami, Bakri og Zahra kaster et friskt blik på Danmarkskanonen og de danske værdier i DR Ultra-programmet 'Danmarksmissionen'. Tag klaphatten på, og dyk ned i danskernes værdisæt sammen med de tre nysgerrige nydanskere i dette tema.

Se Tema

Straffeloven er den lov, der bestemmer, hvilke handlinger der er strafbare i Danmark. Hvis politikerne er enige om det, kan de lave lovene i straffeloven om eller slette dem.

Ifølge straffeloven er det ulovligt at fremsige:

Du må selvfølgelig heller ikke bruge vold §244, når du giver din mening til kende. Det kan give ekstra straf, hvis volden er mod en tjenestemand i funktion §119.

KLIK på paragrafferne, og UNDERSØG de forskellige begrænsninger af ytringsfriheden.

• Hvorfor tror du, nogle ting er okay at sige og gøre, mens andre ikke er?

• Er det godt, at ytringsfriheden er begrænset? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ytringsfrihed i verden

I Danmarksmissionen snakker Sami med rapperen Yukka. Hun er flygtet til Danmark fra Egypten, hvor hun ikke måtte rappe om de ting, hun havde lyst til.

Der er mange steder i verden som Egypten, hvor folk ikke har den samme ret til at ytre sig som i Danmark. For eksempel i lande som Saudi Arabien, Kina og Rusland. (Freedom in the World 2018)

• Synes du, det er vigtigt, at vi har ytringsfrihed i Danmark? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Hvad er ulempen/fordelen ved at have ytringsfrihed?

• Hvorfor tror du, ytringsfriheden er begrænset i nogle lande?

Opgave: I orden eller over grænsen?

Her er syv eksempler, hvor danskere har brugt deres ytringsfrihed. GÅ sammen i mindre grupper.

VÆLG ét af de syv klip, og SE klippet.

Bagefter skal I svare på spørgsmålene nedenunder klippene.

UNDERSØG på nettet, hvad sagen går/gik ud på. Skriv 3-4 linjer om sagen.

SVAR på spørgsmålene:

• Synes du, de, der ytrer sig, går over stregen? Hvis ja, hvornår går de over stregen?

• Hvem bliver stødt af ytringerne? Og hvorfor bliver de stødt?

• Hvad ville der ske i Danmark, hvis vi ikke havde ytringsfrihed?

Læs også Danmarkskanon Se Tema

  1. Om Danmarkskanonen
  2. Mød Sami, Bakri og Zahra
  3. Den kristne kulturarv
  4. Velfærdssamfundet
  5. Kønsligestilling
  6. Tillid
  7. Foreningsliv og frivillighed
  8. Lighed for loven
  9. Frisind
  10. Det danske sprog