Om 'Niels Bohr og atommodellen'

Her finder du lærervejledning, Fælles Mål og læringsmål.

Til læreren

Fag: Fysik og kemi

Trin: 7.-9. klasse

Om forløbet

Dette undervisningsmateriale støtter op om konkurrencen Historiedysten 2022, som afvikles af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Undervisningsmaterialet kan dog sagtens afvikles uden deltagelse i konkurrencen Historiedysten 2022.

Forløbet tager udgangspunkt i Niels Bohr, som videnskabsperson, og hans banebrydende arbejde med atomfysik. Eleverne bliver introduceret for forskellige atommodeller med særligt fokus på Niels Bohrs atommodel herunder kvantespring. I delforløb 2 lærer eleverne om den naturvidenskabelige metode, ligesom de bliver introduceret for en kreativ metode i form af en design proces. Begge metoder skal eleverne anvende i forløbets elevøvelser.

Det er ikke meningen, at eleverne skal forstå kvantespring fuldstændigt, men få en overordnet forståelse ved at eksperimentere kreativt med emnet. Undervisningsmaterialet tager altså en mere kreativ tilgang til fysik/kemi og består af en video-explainer, fagtekster, samt elevøvelser og fysikforsøg.

Deltag i Historiedysten 2022

Du kan lære mere om atomalderens videnskabsmand Niels Bohr og deltage i Historiedysten 2022 på www.historiedysten.dk.

Kolofon

Research, tilrettelæggelse og tekst: Deanna Nichele Young og Maria Bjerre Linnemann

Konsulent: Bjarne Kodal

Grafik: Anna Lou Gavino samt studerende på DMJX Interaktivt Design og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Redaktionssekretær: Helle Brun

Redaktør: Johanne Bagge

Tak til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot for vidensdeling.

Ris og ros

Vi har brug for din feedback. Fortæl, hvordan det var at bruge undervisningsmaterialet i klassen. Send ris og ros til skole@dr.dk.