GENEREL LÆRERVEJLEDNING

Hvad kan du finde på DR Skole, og hvordan kan det bruges i undervisningen?

DR Skole er et undervisningswebsite til de danske grundskoler, lavet ud fra indholdet af DR’s arkiver.

Fag

Du kan bruge dr.dk/skole i følgende fag:

Billedkunst, biologi, dansk, engelsk, tysk, fysik og kemi, geografi, historie, håndværk og design, idræt, kristendomskundskab, madkundskab, matematik, mediefag, musik, natur og teknologi, samfundsfag og understøttende undervisning.

Temaer

DR Skole finder du forskellige undervisningstemaer

Hvert tema består typisk af en række tv-klip med tilhørende korte artikler.

Alle klip har også en kort beskrivelse og information om, hvor langt tv-klippet er, og hvornår det blev sendt første gang.

Du kan i nogle tilfælde også finde blandt andet billeder, talmateriale, grafer og radioklip i temaerne.

Om elevopgaverne

Til en del af temaerne er der lavet elevopgaver.

Elevopgaverne er ofte lavet, så de kan løses i løbet af en undervisningslektion på 45 minutter, men nogle opgaver kræver, at du sætter flere timer af til at arbejde med temaet.

Opgaverne på DR Skole er lavet henover et årti. De er alle produceret med udgangspunkt i de faglige mål for de enkelte fag.

De faglige mål er i flere tilfælde ikke de samme nu, som de var for ti år siden.

Derfor er det muligt, at du finder opgaver, der ikke lever op til de aktuelle mål for de enkelte fag.

Fremadrettet laver vi udelukkende opgaver efter de gældende mål.

Det er angivet, hvilket trin opgaverne kan bruges på.

Nogle temaer har opgaver til flere trin.

Klip og opgaver og de enkelte trin

Opgaver og klip skal styrke dialogen mellem eleverne, samtidig med at emner og problemstillinger bliver belyst gennem diskussion og oplysning.

I indskolingen kan klip og tilhørende opgaver for eksempel øge den enkelte elevs ordforråd og styrke dialogen i klassen.

Klippene kan også inspirere eleverne, så de får nemmere ved at udtrykke egne holdninger og følelser - for eksempel i skriftlige afleveringer. Det er vigtigt, at eleverne får at vide, hvad de skal koncentrere sig om i klippene.

På mellemtrinnet kan klip og tilhørende opgaver for eksempel bruges som oplæg til at diskutere dilemmaer i den nære omverden. Opgaverne kan også træne eleverne i at samarbejde og i at aflevere en fælles præsentation.

I udskolingen kan klip og tilhørende opgaver lægge op til holdningsprægede diskussioner – for eksempel om globale dilemmaer.

Eleverne bliver konfronteret med holdninger og værdier, og diskussionerne kan foregå parvis, i grupper eller i klassen. På dette niveau bliver eleverne præsenteret for klip og opgaver med mere komplekse fakta og problemstillinger.

Før, under og efter brugen af klip

Det er vigtigt, at eleverne introduceres til opgaverne og får at vide, hvilke krav der stilles til besvarelsen, inden de ser klippene.

De fleste opgaver kan løses parvis eller i grupper. Klassen kan med fordel være ramme for den endelige afrunding af opgaverne.

For at få maksimalt udbytte af opgaverne, er det vigtigt at præsentere dilemmaer og krav til besvarelsen, inden eleverne går i gang med at løse opgaverne.

Læreren kan med fordel opdele klassen i grupper, der løser hver sin opgave.

FacebookTwitter