Det politiske spil

Danmarks første nationale klimalov

Regeringen har aftalt en egentlig klimalov for de kommende år sammen med Enhedslisten, SF og de Konservative. Klimaloven forpligter Danmark til at sænke udledningen af drivhusgasser med 40 procent inden 2020 sammenlignet med udledningen i 1990. (TVA, 06.02.2014)

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Dansk klimalov

I februar 2014 blev der indgået en aftale om en national klimalov i Danmark. Her står der, at vi skal reducere vores udslip af drivhusgasser med 40 procent inden år 2020.

Men det er langt fra alle lande, der har en klimalov. Derfor er det vigtig med en global klimaaftale, hvor verdens største CO2-udledere forpligter sig til at reducere deres udslip af drivhusgasser.

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

I dag er Kyoto-protokollen den eneste juridisk bindende aftale om at reducere CO2-udslippet mellem verdens lande. Den blev vedtaget i december 1997 i den japanske by Kyoto og blev forlænget i 2012 frem til år 2020.

Global klimaaftale

Kyoto-protokollen omfatter dog langt fra alle lande. Verdens to største CO2-udledere Kina og USA har ikke accepteret Kyoto-protokollen og har derfor ikke forpligtet sig til at reducere deres udledning af drivhusgasser.

De lande, heriblandt Danmark og resten af landene i EU, der har forpligtet sig til at nedsætte deres udledning af drivhusgasser i Kyoto-protokollen, udleder mindre end 15 procent af de drivhusgasser, der udledes i verden.

Ambitionen er derfor, at der skal vedtages en ny global klimaaftale på klimatopmødet COP21 i Paris i 2015, som skal træde i kraft fra 2020.

EU's rolle

Danmark og EU arbejder for, at aftalen skal indeholde forpligtelser for alle lande og være juridisk bindende.

For at nå hertil er Danmark og EU ved at gøre deres 'hjemmearbejde' i form af EU's såkaldte 2030-pakke, som vil udgøre EU's klima- og energimålsætninger for 2030.

Håbet er, at EU's linje vil lægge pres på de andre store CO2-udledere. Så alle verdens lande vil forpligte sig til at bekæmpe den globale opvarmning i en ny aftale i 2015.

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger