Drivhusgasser

Strøm fra fossile brændstoffer

På Dongs kraftværk i Advedøre producerer man strøm til 1,4 millioner husstande og afbrænder 85 tons kul i timen. (Storm - i et glas vand 3:6, 26.02.2013)

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Afbrænding af fossile brændsler

Vores fladskærme, computere, tablets, smartphones, elkogere osv. kører alle sammen på el. Vi har et enormt energibehov, og størstedelen af det behov får vi dækket ved at brænde kul, olie og gas af.

Det kaldes også fossile brændstoffer, og består af ældgamle planterester, som har været udsat for et enormt tryk i jorden gennem millioner af år og gennemgået forskellige biologiske og kemiske processer.

Når vi brænder fossile brændstoffer af, udsender vi store mængder af drivhusgassen CO2 til atmosfæren.

Udledning af drivhusgasser

Det er vores stigende udledning af drivhusgasser, der er skyld i den globale opvarmning. CO2 er den mest kendte drivhusgas, og også den vi mennesker udleder mest af.

Drivhusgasser

I klimadebatten bliver ordene "drivhusgasser" og "CO2" ofte brugt i flæng. Men drivhusgasser er ikke kun CO2.

CO2 er blot én af mange drivhusgasser. Alle gasserne har forskellige egenskaber og stammer fra forskellige kilder. I praksis omregner man ofte alle drivhusgasser til CO2-ækvivalenter, så gasserne lettere kan sammenlignes.

De vigtigste drivhusgasser, når vi snakker om drivhuseffekt og global opvarmning, er:

 • Kuldioxid (CO2)
 • Metan (CH4)
 • Lattergas (N2O)
 • F-gasser

Men brugen af gødning i landbruget udleder også store mængder lattergas, som er en anden drivhusgas. Og når køer bøvser og prutter, udleder de drivhusgassen metan.

De største kilder til udledning af drivhusgasser er:

 • Produktion af el, produktion af varme
 • Industriel produktion
 • Transport
 • Landbrug
 • Afbrænding af regnskov

Fly er en ægte CO2-skurk

Vi opfatter ikke os selv som klimaskurke, når vi tager på ferie, men faktisk udleder fly store mængder af drivhusgassen CO2.

For eksempel udleder du lige så meget CO2, hvis du flyver til Bali, som hvis du sætter vaskemaskinen til at køre i 29 dage. Og det er vel at mærke kun for én vej.

Her kan du se de fem destinationer, hvor du udleder mest CO2, hvis du flyver dertil fra Danmark:

Kilde: CO2-beregneren fra DR Nyheders database-redaktion (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Rige lande udleder mest CO2

Udledningen af drivhusgasser omregnes ofte til CO2, så gasserne lettere kan sammenlignes.

I 2010 udledte en dansker i gennemsnit 8,35 tons CO2 om året, mens en indbygger i det fattige, afrikanske land Malawi udleder 0,08 tons om året, ifølge tal fra Verdensbanken.

En dansker udleder altså 100 gange så meget CO2 om året som en malawineser.

Amerikanerne topper listen af CO2-syndere med en udledning på 17 tons om året pr. indbygger i 2010. Mens Kina er det land, der udleder mest CO2 samlet set.

Senest opdateret den 05.03.2014

Læs også Klimaændringer Se Tema

 1. Lærervejledning - Løsninger
 2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
 3. Lærervejledning - Det politiske spil
 4. Lærervejledning - Konsekvenser
 5. Udforsk fakta
 6. Lærervejledning - Drivhusgasser
 7. Lærervejledning - Vejr og klima
 8. Lærervejledning
 9. Elevopgaver - Drivhusgasser
 10. Vandet stiger