Elevopgaver - Det politiske spil

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

OPGAVE 1

Se klippet:

Spørgsmål:

- Hvad går klimaloven ud på?

- Hvilke elementer indeholder klimaloven?

- Hvilke fordele og ulemper er der i aftalen?

 

OPGAVE 2

Se klippet:

Spørgsmål:

- Hvilke klimamål indeholder den nye EU-aftale?

- Hvem er aftalen en fordel for?

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

- Hvem er aftalen en ulempe for?

- Hvorfor er danske virksomheder glade for klimaaftalen?

- Hvem er modstander af aftalen? Hvorfor?

 

OPGAVE 3

Se klippet:

Spørgsmål:

- Hvorfor var støtte til ulandene et vigtigt punkt på klimatopmødet i 2013?

- Skal de fattige lande i Afrika, Sydamerika og Asien have lov til at udlede CO2 for at få vækst, så de kan opnå samme levestandard som USA og Vesteuropa? Hvad mener du?

 

OPGAVE 4

Se klippet:

Spørgsmål:

- Hvorfor er det vigtigt med en globalt bindende klimaaftale?

- Hvorfor er mange lande bekymrede for bindende klimamål?

- Hvilke lande er særligt imod bindende klimamål og hvorfor?

- Hvad skal der til, for at man kan få alle lande til at være med i den næste internationale klimaaftale?

 

OPGAVE 5 

Se klippet:

Spørgsmål:

- Hvad går den grønne energiaftale ud på?

- Hvorfor bakker de fleste partier op om aftalen?

 

OPGAVE 6

Se klippet:

Spørgsmål:

- Hvorfor bruge mange penge på at energioptimere og CO2-rense røgen fra danske kulkraftværker, når Polen blot kører videre med gammel teknologi i form af brunkulskraftværker?

- Hvilke alternativer findes der?

 

OPGAVE 7

Se klippet:

Spørgsmål:

"Vi kan kun løse fremtidens energiproblemer ved at forske og udvikle energiteknologier og gøre dem så billige, at alle på kloden vil benytte dem," siger Bjørn Lomborg.

- Er Bjørn Lomborgs påstand rigtigt?

- Hvilke andre veje kan man gå, hvis man vil have løst verdens energi- og klimaproblemer? Find inspiration i klipsamlingerne Løsninger og Hvad kan du gøre?

 

MINIPROJEKT:

- Klimapolitik i jeres kommune

I klipsamlingen Det politiske spil har I set en række klip, der fortæller om, hvordan klimapolitik og strategier takles på landsplan og på verdensplan.

I skal nu undersøge, hvilke klimavenlige tiltag, der er foretaget i jeres kommune.

De fleste kommuner i Danmark har arbejdet aktivt med at lave en klimastrategi og handleplan. Undersøg hvad jeres kommune gør. I kan finde jeres kommunes klimastrategi og handleplan på kommunens hjemmeside.

Undersøg:

- Hvad gør jeres kommune for at nedbringe udledningen af drivhusgasser?

- Hvad gør jeres kommune for at takle konsekvenserne af klimaændringer?

- Er der særlige forhold i jeres kommune, der kan volde problemer? Det kan være områder, der ligger lavt og har problemer ved højvande, eller steder som ligger særlig udsat ved storme osv.

- Vurder kommunens klimastrategi og handleplan. Bliver der efter din mening gjort nok og prioriteret rigtig?

- Hvordan kan kommunens indsats blive bedre til at forebygge og takle konsekvenserne af klimaændringer?

Vælg en af disse to opgaver:

1. Skriv et læserbrev til politikerne i din kommune.

Argumenterer for, hvilke tiltag de bør lave i forhold til klimaændringerne. Se hvordan du skriver et godt læserbrev i Det journalistiske værksted.

eller

2. Lav et interview med en lokalpolitiker, en naturvejleder eller en klimamedarbejder fra kommunens tekniske forvaltning om kommunens klimastrategi og handleplan. 

Det er vigtigt, at du på forhånd er omhyggelige med at formulere og udvælge spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Se hvordan du forbereder og laver et godt interview i Det journalistiske værksted.

Aftal med din lærer, hvordan interviewet skal formidles.

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger