Elevopgaver - Drivhusgasser

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

OPGAVE 1

Se klippene:

Læse teksten om Drivhusgasser

Spørgsmål:

- Hvor stammer drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N20) fra?

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

- Hvordan påvirker menneskets aktiviteter direkte og indirekte mængden af drivhusgasser i atmosfæren?

- Illustrer, hvordan drivhuseffekten fungerer med en tegning, der også viser, hvordan vi mennesker påvirker drivhuseffekten.

OPGAVE 2:

Se klippene:

I skal undersøge sammenhænge mellem BNP (bruttonationalprodukt), fattigdom, CO2-udledning og forbrug af fossile brændstoffer i forskellige lande.

Til det skal I bruge statistikværktøjet Udforsk fakta.

Værktøjet kan bruges til at undersøge statistik om klima og befolkning i 28 forskellige lande. I kan lave jeres egne grafer, som I kan printe ud eller maile til hinanden. Læs vejledning her.

Spørgsmål:

- Vælg fem forskellige lande.

- Beskriv og sammenlign sammenhængen mellem BNP (bruttonationalprodukt), fattigdom, CO2- udledning og forbrug af fossile brændstoffer for de fem lande.

- Når vi bliver rigere forbruger vi mere. Fx elektronik, tøj, ferierejser og transport. Hvad betyder det for CO2-udledningen?

- Vi bliver 200.000 flere mennesker på Jorden hver eneste dag. Der er ikke ressourcer nok til, at alle de mennesker kan have et lige så højt forbrug, som vi har i Vesten. Hvordan kan vi takle den udvikling?

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger