Elevopgaver - Golfstrømmen

Elevopgaver 1-6Materialet henvender sig til udskolingen i faget geografi

 

OPGAVE 1:

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvordan påvirker vindforholdene overfladestrømmene i havet?

 

OPGAVE 2:

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvad sker der med posen med koldt vand?

2. Hvad sker der med posen med saltvand?

3. Prøv selv forsøget.

4. Hvis skolen har en havstrømsmodel, kan I undersøge cirkulationen af vand i den.

5. Prøv også at fryse lidt saltvand i en ren plastspand. Smag på det, efterhånden som det fryser.

 

OPGAVE 3:

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Hvad sker der med saltet i vandet, når vandet fryser?

2. Hvad sker der derfor med det frie vand, når noget af vandet i overfladen fryser til is?

3. Beskriv, hvordan de lodrette strømme bliver dannet.

4. Hvorfor kalder man det kolde vand øst for Østgrønland for oceanernes kolde hjerte?

5. Tegn havstrømmene på et verdenskort. Start med Grønlandspumpen.

 

OPGAVE 4:

Se klippene:

Spørgsmål:

1. Beskriv, hvordan dybvandsdannelsen ved Grønland har ændret sig de sidste 30 år.

Læs artiklen på videnskab.dk om Golfstrømmen:

2. Hvilken betydning kan det få det for klimaet, hvis Grønlandspumpen bliver svagere?

 

OPGAVE 5:

Se klippet:

Spørgsmål:

1. Tegn ind på et kort, hvordan den varme golfstrøm bøjer af mod Grønland og bevæger sig op langs kysten og ind i fjorden.

2. Beskriv, hvilken betydning det kan have for afsmeltningen af gletsjerne. 

 

OPGAVE 6:

Se klippet:

Spørgsmål:

Hvilken betydning vil det få for klimaet i Danmark, hvis Golfstrømmen bliver svagere? Fremlæg jeres svar for resten af klassen f.eks. i tegneserieform.