Elevopgaver - Hvad kan du gøre?

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i 2013. Temaet er opdateret af DR Skole i 2019.

OPGAVE 1:

Se klippet:

Test dit eget forbrug

Danmark er et af de lande i verden, hvor indbyggerne belaster kloden mest.

Hvis alle på Jorden forbrugte lige så meget som os danskere, skulle der mere end fire jordkloder til for at dække forbruget.

Nonprofitorganisationen Global Footprint Network har lavet en test, som viser, hvor meget vi hver især belaster naturen gennem det, vi spiser, det tøj vi går i, vores rejser og meget mere.

Klimaændringer

Vejret bliver mere ekstremt, folk sulter og dyrearter er truede. Bliv klogere på klimaændringernes mange konsekvenser, årsager og mulige løsninger.

Se Tema

Du kan tage testen på footprintcalculator.org. Vær opmærksom på, at den er på engelsk. Oversæt eventuelt svære ord med en online-ordbog.

Spørgsmål:

 • Hvor mange jordkloder ville vi have brug for, hvis alle levede lige som dig?
 • Hvad kan du gøre for at dit økologiske fodaftryk bliver mere bæredygtigt?
 • Hvad kan du ændre på uden at miste livskvalitet?
 • Prøv testen igen, og undersøg, hvor meget det hjalp.

OPGAVE 2:

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvorfor er det et problem at købe mange nye ting, som for eksempel tøj eller teknologi?
 • Hvorfor er det problem, når folk smider ting ud, som kunne være blevet genbrugt?
 • Hvordan tackler I en situation, hvor I har lyst til at købe noget nyt, men I ved, at det er dårligt for klimaet?
 • Hvor klimavenlige vurderer I, at I selv er, når noget går I stykker, eller I ikke vil have det mere? Hvorfor er I sådan?

OPGAVE 3:

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Hvordan udleder vi drivhusgasser gennem vores kost?
 • Hvilke madvarer udleder mest CO2?
 • Hvilke anbefalinger står der i "klimabibelen"?
 • Hvad skal der til, for at I eller jeres familier kan eller vil leve efter anbefalingerne?

OPGAVE 4:

Se klippet:

Der findes 7,5 milliarder mennesker på Jorden, hvoraf 821 millioner mennesker sulter. Alligevel smider verdens befolkning hvert år mange tons mad ud, som kunne have brødfødt andre.

Spørgsmål:

 • Hvorfor tror I, at mad bliver smidt ud i stedet for at brødføde de mennesker, der sulter?
 • Steffen og Ann-Britt laver mad af råvarer, de finder i supermarkedernes containere. Hvad mener I om det?
 • Hvordan kan vi som forbrugere være med til at nedsætte madspildet fra butikker og restauranter?

OPGAVE 5:

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvorfor tror du, der er så mange danskere, der cykler?
 • Hvilke fordele er der for miljø og helbred ved at bruge cyklen frem for bil og bus?
 • Hvad skal der til, for at endnu flere tager cyklen i skole og på arbejde? Kom med flere forslag.

Miniprojekt: Klimaambassadør

Vi har kun Jorden til låns. Derfor skal vi passe godt på den. Du kan gøre en forskel som Klimaambassadør. En Klimaambassadør passer på klimaet og bruger Jordens ressourcer med omtanke.

Som klimaambassadører skal I lave en klima-kampagne eller en klima-event på skolen, for at gøre de andre elever og lærere opmærkesomme på, hvordan vi passer bedre på Jorden.

Lav en brainstorm over, hvad kampagnen eller eventen skal handle om. Det kan for eksempel være:

 • en udstilling om klimaforandringer
 • en film om et klimavenligt initiativ i kommunen
 • en klima-avis
 • en bytte-tøj-dag
 • en cykelkampagne
 • en frokost for hele skolen ud af "skraldemad"
 • gode spareråd, som I kan hænge op rundt om på skolen.

Sådan hjælper rigtige klimaambassadører andre med at passe på vores fælles Jord. Vi har kun den ene, og vi kan ikke købe en ny.

Læs også Klimaændringer Se Tema

 1. Vejr og klima
 2. Drivhusgasser
 3. Konsekvenser
 4. Løsninger
 5. Det politiske spil
 6. Hvad kan du gøre?
 7. Lærervejledning - Løsninger
 8. Elevopgaver - Løsninger
 9. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
 10. Elevopgaver - Hvad kan du gøre?