Elevopgaver - Konsekvenser

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

OPGAVE 1:

Se klippet:

Spørgsmål:

- Hvorfor smelter isen?

- I hvilke områder er der store mængder af is og sne, som vil kunne få vandstanden i verdenshavene til at stige, hvis den smelter. Brug atlas eller nettet til hjælp.

 

OPGAVE 2:

Se klippene:

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

Spørgsmål:

- Hvilke steder i verden er mennesker især truet af oversvømmelser?

Brug det interaktive kort Vandet stiger på temaforsiden til at svare på følgende to spørgsmål:

1. Risikerer jeres lokalområde at blive oversvømmet, hvis vandet stiger? Hvor meget skal vandstanden stige?

2. Find steder i Danmark og i resten af verden, som risikerer at blive oversvømmet ved vandstigninger på:

 • 1 meter
 • 8 meter
 • 20 meter

- Hvad kan man gøre for at forebygge oversvømmelser?

 

FORSØG: ISEN SMELTER - VANDET STIGER

Dette forsøg illustrerer, hvordan afsmeltning af is på landjorden og i havene påvirker vandstanden i havene forskelligt.

I får brug for:

 • 2 stk. 100 ml måleglas
 • 1 stor gulerod
 • Vand
 • 2 isterninger
 • Hårtørrer  

Sådan gør I:

 • Læg guleroden ned i det ene måleglas med spidsen nedad og hæld vand i glasset. Toppen af guleroden og vandet skal stå i samme højde.
 • Læg den ene isterning på toppen af guleroden.
 • Læg den anden isterning i det andet glas. Fyld vand i, så vandstanden er ens i de to glas.
 • Blæs på siden af glassene med en hårtørrer til isen smelter.

Spørgsmål:

- Forudsig vandstanden i de to glas.

- Prøv efter. Passer jeres forudsigelse? Hvad viste forsøget?

 

FORSØG: KLIMAÆNDRINGER OG MANGEL PÅ MAD

Se klippene:

Klimaforandringerne medfører, at nogle områder i verden bliver ramt af lange perioder med enten tørke eller oversvømmelser. Det har store konsekvenser.

I skal nu undersøge, hvad der sker, når man udsætter en "minimark" for forskellige klimapåvirkninger.

I får brug for:

 • 4 bakker med karse
 • En stor balje med vand
 • En stor, tung sten til bakke 3
 • Et lille glas til at vande med (2 cl. )
 • 4 stykker papir og tape til nummerskilte
 • 4 procent saltvandsopløsning

Sådan gør I:

1. Marker de fire karsebakker med numrene 1, 2, 3 og 4

2.  Mål karsens højde med en lineal, og noter i skemaet herunder, eller lav selv et lignende skema.

3. Udsæt karsebakkerne for klimaforandringer:

- Bakke 1 udsættes for tørke. Dvs. den skal der ikke gøres noget ved.

- Bakke 2 vandes med 2 cl. vand hver dag.

- Bakke 3 sættes ned i baljen. Baljen fyldes med vand, så karsen er dækket. Læg en sten på karsebakken, så den holdes under vandet.

- Bakke 4 vandes med 2 cl. 4 procent saltvandsopløsning hver dag.

4. Sæt bakkerne på et lyst sted og notér karsens højde i skemaet de næste dage.

Spørgsmål:

- Hvad skete der med karsen i de forskellige bakker?

- Vis det i et koordinatsystem. Forklar hvorfor det skete.

- Hvordan kan landbruget tilpasse sig ændringer i klimaet?

- Find eksempler på planter som er ’klimavenlige’ ved tørke eller oversvømmelse.

- Nogle forskere arbejder også med at fremstille mere ’klimavenlige’ planter ved genmodifikation (kaldet GMO).

- Hvilke muligheder og risici er der ved at bruge GMO-planter?

 

MINIPROJEKT:

- Klimaændringernes betydning for mennesker og dyr

Se klippene:

I denne opgave skal I undersøge, hvad klimaændringerne betyder for mennesker og dyr.

I skal bruge klippene, men også søge viden på nettet og i jeres lærerbøger til biologi, geografi eller samfundsfag. 

I kan vælge at gå i dybden med:

A. Levevilkår for mennesker i andre lande

- Udvælg et land. (Undersøg for eksempel Cambodja, Indonesien, Sudan, Bangladesh eller Indien.)

- Undersøg fordele og ulemper for befolkningen i landet som følge af klimaændringerne.

- Hvad kan der gøres for at takle de negative konsekvenser af klimaændringer?

- Overvej konsekvenserne af flere klimaflygtninge. Hvem har ansvar for at tage sig af dem?

B. Levevilkår for dyr

- Udvælg et dyr. (Undersøg for eksempel narhval, ringsæl, pingvin, grønlandshval, ryle eller storspove.)

- Undersøg hvordan dyret er tilpasset levested og klimabælte.

Tilpasninger handler blandt andet om camouflage, fødesøgning, formering, sanser, forsvar, signalfarver, kropsform, om det er planteæder eller rovdyr.

- Hvilke konsekvenser kan klimaændringer få for dyret?

- Overvej, hvorfor det er vigtigt med en stor biodiversitet. Hvad der kan gøres for at sikre en stor biodiversitet i fremtiden?

Læs også Klimaændringer Se Tema

 1. Lærervejledning - Løsninger
 2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
 3. Lærervejledning - Det politiske spil
 4. Lærervejledning - Konsekvenser
 5. Udforsk fakta
 6. Lærervejledning - Drivhusgasser
 7. Lærervejledning - Vejr og klima
 8. Lærervejledning
 9. Elevopgaver - Drivhusgasser
 10. Vandet stiger