Elevopgaver - Løsninger

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

OPGAVE 1

Se klippene:

Spørgsmål:

- Hvor længe regner man med, at verden har olie, naturgas og kul nok til at skabe energi? Hvad gør vi, når de energikilder slipper op?

- Redegør for de forskellige alternative energikilder, som nævnes i de forskellige klip.

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

- Lav et skema med fordele og ulemper ved de enkelte energiformer - vindmøller, solceller, bølge- og vandkraft og jordvarme.

 

OPGAVE 2

Se klippet:

I indslaget fortælles, at Samsø er 100 procent CO2-neutral. På øen producerer de mere energi med vedvarende energikilder, end de selv forbruger.

Solceller og vindmøllerne producerer strøm, og rapsen på markerne bliver omdannet til rapsolie, som kan bruges som brændstof til dieselbiler. På øens fire fjernvarmeværker bruges halmen til fjernvarme. Indslaget slutter af med at fortælle, at man med fordel kan stoppe import af olie.

Spørgsmål:

- Hvordan har Samsø arbejdet med at implementere vedvarende energi?

- Hvad vil det sige at blive uafhængig af energiimport?

- På hvilken måde kan det være en fordel at stoppe import af olie fra udlandet?

- Hvilken betydning kan det have at købe olie i udlandet for eksempel i Mellemøsten?

- Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at bruge fødevarer som rapsolie til brændstof i dieselbiler?

 

OPGAVE 3

Se klippet:

 Spørgsmål:

- Redegør for, hvordan man kan bruge brint som energilager.

- Kom med ideer til, hvad man kan bruge den energi fra vindmøller til, som man ikke kan gemme til senere brug. Det kan for eksempel være at opvarme vandet i svømmehallen, aircondition i skolerne, lys i drivhuse osv.

- Noter hver især så mange forslag, I kan finde på.

- Diskuter forslagene med din sidemand/i din gruppe og find de bedste.

- Fremlæg de forskellige forslag på klassen.

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger