Elevopgaver - Løsninger

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i 2013. Temaet er opdateret af DR Skole i 2019.

OPGAVE 1

Se klippet:

I indslaget fortælles, at Samsø er selvforsynende med vedvarende energi.

Spørgsmål:

 • Hvad betyder det at være selvforsynende?
 • Hvad er forskellen på fossile brændstoffer og vedvarende energi?
 • Hvilke energiformer bliver nævnt eller vist i indslaget?
 • Hvilke energiformer, tror I, det ville være lettest at lave og bruge i jeres by? Hvorfor?
 • Hvilke energiformer, tror I, det ville være sværest at lave og bruge i jeres by? Hvorfor?
 • Hvorfor tror I, at hele Danmark ikke er blevet selvforsynende med vedvarende energi ligesom Samsø endnu?
Klimaændringer

Vejret bliver mere ekstremt, folk sulter og dyrearter er truede. Bliv klogere på klimaændringernes mange konsekvenser, årsager og mulige løsninger.

Se Tema

OPGAVE 2

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvor længe regner man med, at verden har olie, naturgas og kul nok til at skabe energi? Hvad gør vi, når de energikilder slipper op?
 • Redegør for de forskellige alternative energikilder, som nævnes i de forskellige klip.
 • Lav et skema med fordele og ulemper ved de enkelte energiformer:
  - vindenergi
  - solenergi
  - bølge- og vandkraft
  - jordvarme

OPGAVE 3

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Redegør for, hvordan man kan bruge brint som energilager.
 • Kom med ideer til, hvad man kan bruge den energi fra vindmøller til, som man ikke kan gemme til senere brug. Det kan for eksempel være at opvarme vandet i svømmehallen, aircondition i skolerne, lys i drivhuse osv. Notér hver især så mange forslag, I kan finde på.
 • Diskutér forslagene med din sidemand/i din gruppe, og find de bedste.
 • Fremlæg de forskellige forslag på klassen.

Læs også Klimaændringer Se Tema

 1. Vejr og klima
 2. Drivhusgasser
 3. Konsekvenser
 4. Løsninger
 5. Det politiske spil
 6. Hvad kan du gøre?
 7. Lærervejledning - Løsninger
 8. Elevopgaver - Løsninger
 9. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
 10. Elevopgaver - Hvad kan du gøre?