FN's klimapanel

Det bliver varmere og varmere, havene stiger, isen smelter hurtigere end forventet og koncentrationen af CO2 i atmosfæren er steget. Det konkluderer FN's klimapanel i deres nyeste hovedrapport fra 2013.

Ifølge klimapanelet vil temperaturen fortsætte med at stige, fordi vi mennesker fortsætter med at udlede store mængder CO2. Det får både konsekvenser for mennesker og dyr, naturen og vejret.

Nogle af konsekvenserne har klimapanelet beskrevet i deres nye særrapporter i 2018 og 2019. Her står der blandt andet, at en fjerdedel af klodens isfri landareal er i forfald på grund af mennesker og at havene stiger med uset hast.

Prøv at se, om du kan gætte, hvor meget havene er steget siden 1900 i quizzen "Tag temperaturen på kloden".

Klimaændringer rammer verdens fattigste

Det er især verdens fattigste mennesker, der vil blive ramt af klimaændringerne.

Flere steder i Asien er befolkningen allerede ramt af oversvømmelser, og øgrupper som Kiribati er i fare for at blive opslugt af havet. Til gengæld risikerer tørke og mangel på rent drikkevand at skabe sultkatastrofer og konflikter syd for Sahara i Afrika.

Klimapanelet forudser i deres seneste hovedrapport, at flere mennesker må forlade deres hjem på grund af stigende vandstand og mangel på drikkevand og fødevarer. I fremtiden vil verden derfor se mange flere klimaflygtninge.

Planter og dyr i fare

Klimaændringerne kommer også til at gå ud over plante- og dyreliv. Op mod en tredjedel af alle dyre- og plantearter risikerer at blive udslettet.

Allerede nu sulter isbjørnene, fordi deres jagtområder på isen smelter, og korallerne ved Bali og Australien dør af varme, som du kan se i klippene.

Det går også udover de mennesker, der lever af dyre- og plantelivet, og de risikerer at miste deres livsgrundlag.

(Opdateret september 2019)