Lærervejledning

Gennem klip og opgaver om klimaændringer kan eleverne blandt andet arbejde med, hvilken indflydelse vi har på fremtidens klima.

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Formål

Temaet "Klimaændringer" er et undervisningsmateriale med fokus på visuelle virkemidler til undervisningen i bæredygtighed og klimaproblematikker i geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag i 7. - 10. klasse.

Formålet med temaet er, at eleverne opnår faglig viden, indsigt og handlekompetence i forhold til nogle af de klimafaglige problemstillinger, som præger vores tid. Hvordan ønsker vi at leve vores liv? Hvilke krav kan vi stille til politikerne? Hvilken indflydelse har vi på fremtidens klima?

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

Temaet tager fagligt udgangspunkt i Fælles Mål for naturfagene (geografi, biologi, fysik/kemi og naturfag i 10. klasse) og for samfundsfag i 8. - 10. klasse. Her er bæredygtighed og klimaproblematikker centralt placeret.

Indhold

Temaet "Klimaændringer" består af seks klipsamlinger med klip fra DRs arkiver:

 • Vejr og klima
 • Drivhusgasser
 • Konsekvenser
 • Løsninger
 • Det politiske spil
 • Hvad kan du gøre?

Derudover indeholder temaet et statistikværktøj, hvor eleverne kan udforske statistik om klima og befolkningen i 28 forskellige lande i verden. De kan bruge værktøjet til at skabe deres egne grafer og dele dem med andre.

Eleverne finder også et interaktivt Danmarkskort, hvor de kan se, hvordan vandstigninger vil påvirke et fladt land som Danmark alt efter, hvor mange meter vandet stiger.

Temaet indeholder også spillet KlimaSuper (virker ikke på tablet og smartphone), hvor eleverne kan finde ud af, hvor klimavenlige typiske dagligdagsvarer er.

Elevopgaver

Til hver af temaets seks klipsamlinger er knyttet en række elevopgaver og forsøg, som indsætter klippene i en faglig kontekst og tager udgangspunkt i trinmålene for fagene geografi, biologi, fysik/kemi og samfundsfag til 8. og 9. klasse.

Opgaver kan også benyttes i 7. og i 10. klasse, blot der tages højde for det i udvælgelsen og formidlingen.

I elevopgaverne bliver der lagt op til mange forskellige arbejdsformer: Individuelt-, par- og gruppearbejde, klassediskussioner og forsøgsarbejde.

Temaet og opgaverne kan benyttes i deres helhed i et længere forløb, der strækker sig over flere lektioner, eller man kan vælge at fokusere på en enkelt klipsamling og de tilhørende opgaver.

Lærervejledning til elevopgaver

Til hver elevopgave er knyttet en kort vejledning til læreren, som indeholder forsøgsforklaringer, vejledning til miniprojekter og forslag til læreroplæg på klassen.

Lærervejledning - Vejr og klima

Lærervejledning - Drivhusgasser

Lærervejledning - Konsekvenser

Lærervejledning - Løsninger

Lærervejledning - Det politiske spil

Lærervejledning - Hvad kan du gøre?

Kolofon

Undervisningsmaterialet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og udarbejdet i samarbejde med NTS-Centeret. Lærervejledning og elevopgaver er udarbejdet af Maiken Rahbek Thyssen og Ole Haubo Christensen, regionalkoordinatorer ved NTS-Centeret.

Læs også Klimaændringer Se Tema

 1. Lærervejledning - Løsninger
 2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
 3. Lærervejledning - Det politiske spil
 4. Lærervejledning - Konsekvenser
 5. Udforsk fakta
 6. Lærervejledning - Drivhusgasser
 7. Lærervejledning - Vejr og klima
 8. Lærervejledning
 9. Elevopgaver - Drivhusgasser
 10. Vandet stiger