Lærervejledning - Det politiske spil

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

I klipsamlingen 'Det politiske spil' finder I en række DR-klip, som handler om, hvordan klimapolitik og strategier takles på landsplan og på verdensplan. Klippene giver blandt andet indblik i nogle af de interessekonflikter, som løsningen af klimaproblemerne er præget af såsom økonomi, fattigdom og vækst.

Som supplement til elevopgaverne til 'Det politiske spil' finder du nedenfor en vejledning til miniprojektet.

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

MINIPROJEKT: KLIMAPOLITIK I VORES KOMMUNE

Lad eleverne lave miniprojektet.

Vejledning:

Som afslutning på arbejdet med klimapolitik kan eleverne lave miniprojektet Klimapolitik i vores kommune, der lægger op til at undersøge klimastrategi og handleplan i den kommune, eleverne bor i.

De fleste kommuner har formuleret en lokal klimastrategi og handleplan, som kan findes på kommunens hjemmeside. I denne opgave skal eleverne undersøge den lokale klimahandleplan.

Hvad bliver der gjort for at nedbringe CO2-udledningen, og er der taget højde for særlige lokale forhold, der klimamæssigt kan volde problemer. Fx steder der ligger lavt og har problemer ved højvande, eller steder der ligger udsat under storme.

Eleverne skal vurdere kommunens arbejde og komme med forslag til, hvad kommunen i øvrigt kan gøre.

Opgaven rummer desuden en valgfri del, hvor eleverne kan vælge at skrive et læserbrev til lokalpolitikerne eller interviewe en politiker, en naturvejleder eller en klimamedarbejder fra kommunen.

Eleverne kan finde vejledning til at skrive journalistisk og lave et interview i Det journalistiske værksted.

Inviter evt. de medarbejdere eller politikere, der har været med til at formulere kommunens klimastrategi og handleplan hen på jeres skole for at fortælle om kommunens klimapolitik, prioriteringer og interessekonflikter.

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger