Lærervejledning - Hvad kan du gøre?

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Klipsamlingen 'Hvad kan du gøre' indeholder en række DR-klip med konkrete ideer til, hvordan vi alle kan bidrage til en mere bæredygtig verden alene og i fællesskab.

Som supplement til elevopgaverne til 'Hvad kan du gøre' finder du nedenfor en vejledning til opgaven 'Test dit eget forbrug' og miniprojektet.

TEST DIT EGET FORBRUG

Lad eleverne tage testen Footprint Calculator

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

Vejledning:

’The Living Planet’ er Verdensnaturfondets rapport over, hvad folk i forskellige lande forbruger. Danskerne er helt i top som storforbrugere ifølge rapporten.

Hvis alle på Jorden forbruger lige så meget som danskerne, skal der fire jordkloder til at dække forbruget.

En måde at beskrive det på, er det såkaldte økologiske fodaftryk, som er et mål for, hvor meget vi hver især belaster kloden.

I elevopgaven guides eleverne til at teste deres eget økologiske fodaftryk på Footprint Calculator

Testen er på engelsk og lavet af WWF (Verdensnaturfonden). Testen kan ikke overføres direkte til danske forhold, men viser klart, hvilken betydning vores forbrug og vores handlinger har på vores belastning af naturen.

- Tal med eleverne om, hvad der især påvirker det økologiske fodaftryk i testen.

- Tal med eleverne om, hvordan deres økologiske fodaftryk kan blive mere bæredygtigt.

Foreningen Global Footprint Network i USA har lavet en lignende test. Se: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators

MINIPORJEKT: KLIMAAMBASSADØR

Lad eleverne lave miniprojektet.

Vejledning:

I miniprojektet 'Klimaambassadør' skal eleverne agere klimaambassadører på deres egen skole.

Indled evt. med et gratis besøg fra Klimaambassaden, som er et tværfagligt netværk af omkring 100 unge klimainteresserede frivillige, primært studerende, tilknyttet Danmarks grønne tænketank CONCITO. Læs mere og book et besøg på Klimaambassaden.

Opgaven lægger op til at eleverne skal arbejde med egen handlekompetence - om hvordan de kan være med til at gøre en forskel og om, hvilken betydning deres handlinger har.

Eleverne skal komme med ideer til bæredygtige handlinger og skal agere klimaambassadører på skolen.

En Klimaambassadør passer på klimaet og bruger Jordens ressourcer med omtanke. I Zambia har de uddannet 800 unge til at være klimaambassadører. Som inspiration til, hvad I kan gøre på jeres skole for at passe bedre på klimaet kan vises Youtube-filmen Børn og klima i Zambia, hvor Mutukwa Masinda fra Zambia fortæller om, hvorfor han gerne vil gøre en indsats for klima og bæredygtighed.

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger