Lærervejledning - Løsninger

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

I klipsamlingen 'Løsninger' finder I en række DR-klip, som handler om forskellige vedvarende energikilder og andre tiltag, som tilsammen kan erstatte fossile brændstoffer. Klipsamlingen omhandler blandt andet solenergi, vindenergi, brint, Samsø som fossilfrit samfund, biobrændstof, bølgeenergi og geotermisk energi.

Som supplement til elevopgaverne til 'Løsninger' finder du nedenfor en række læreroplæg.

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

OPLÆG 1

Brug klippet:

I indslaget fortælles om forsøg på Lolland, hvor man vender en brændselscelle om og laver brint ved elektrolyse. Det er lige nu den eneste mulighed, vi har for at kunne opbevare energi fra vindmøller.

Suppler evt. elevopgaven til klippet med forsøget ’Elektrolyse af vand’, som der fortælles om i indslaget. Tag udgangspunkt i klassens læremidler til fysik/kemi.

OPLÆG 2

Vis klippet:

I indslaget fortælles om, hvordan Solens stråler kan udnyttes med solfangere og solceller.
En solfanger virker ved, at solens stråler varmer vand eller luft op.

I en solcelle omsætter Solens stråler til elektricitet ved fotoelektrisk effekt. Når Solens stråler rammer solcellerne, som er lavet af grundstoffet silicium, tilføres der energi til de elektroner, der er i materialet, og de begynder at bevæge sig.

Jo hurtigere elektronerne bevæger sig, jo mere strøm skabes der. Solceller har den fordel, at der skabes elektricitet med det samme og er dermed gode til at lave elektricitet til ting, der bevæger sig. Fx Biler, skibe og fly.

Suppler evt. elevopgaven til klippet ved at fremstille solfangere og undersøge, hvordan de kan optimeres.

Find inspiration og forsøgsvejledninger på Energitjenesten.

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger