Lærervejledning - Vejr og klima

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Klipsamlingen 'Vejr og klima' indeholder en række DR-klip om astronomiske faktorer, drivhuseffekt samt højtryk og lavtryks indflydelse på Jordens klima.

Som supplement til elevopgaverne til 'Vejr og klima' finder du nedenfor en række læreroplæg. Du finder også vejledninger til forsøgene i elevopgaverne.

OPLÆG 1

Vis klippet:

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

- Vis med modeller af Jorden og Solen, deres placering i forhold til hinanden, hvornår vi har sommer og vinter i Danmark.

- Vis hvordan Jordens hældning har betydning for Jordens indstråling og dermed vejr og klima.

- Tal også med eleverne om forskellen på klima og vejr.

- Brainstorm med eleverne om hvilke faktorer, der har betydning for klimaet. Hvad ved vi, og hvad har vi brug for at vide mere om?

OPLÆG 2

Vis klippet:

- Undersøg vejrkortet fra dagen i dag og fra forskellige årstider med eleverne. Tal med eleverne om, hvor vinden kommer fra, og hvordan det påvirker vejret. Se dagens vejrkort på www.dmi.dk.

OPLÆG 3

Inden du viser klippet, er det oplagt at gennemgå det primære vindsystem med eleverne.

Vis klippet:

Vær opmærksom på, at klippet fagligt er meget komprimeret for aldersgruppen. Det kan derfor være nødvendigt at stoppe undervejs og uddybe forklaringerne i klippet.

- Brug klippet til af få visualiseret hvordan Jordens rotation har betydning for vandet og vindens afbøjning.

FORSØG: KOLDT OG VARMT VAND I HAVENE

Vis klippet:

Lad eleverne lave forsøget.

Perspektiver derefter forsøgsresultaterne.

Vejledning:

Elevforsøget viser, hvordan koldt og varmt vand placerer sig i akvariet. Det kolde vand synker ned på bunden, da massefylden er større end det lunkne vand.

Det varme vand lægger sig i overfladen, da massefylden er større end det lunkne vand

Tal med eleverne om deres forsøgsresultater og perspektiver til verdenshavene.

FORSØG: EN PÅ DÅSEN

Vis klippet:

Lad eleverne gentage Nørdernes forsøg i mindre målestok.

Vejledning:

I forsøget vendes sodavandsdåsen med åbningen ned i det kolde vand. Derved trækker vanddampen sig meget hurtigt og kraftfuldt sammen.

Med lidt øvelse kan dåsen blive så flad som 3-4 cm. Hav rigeligt med dåser klar. Forsøget er både sjovt og illustrativt. Husk beskyttelsesbriller.

FORSØG: AFPRØV DRIVHUSEFFEKTEN

Vis klippet:

Lad eleverne lave forsøget.

Perspektiverer forsøgsresultaterne.

Vejledning:

I forsøget skal eleverne sammenligne temperaturudviklingen i to små akvarier, et med CO2 og et uden. Benyt glødepærer til forsøget. Forsøget kan illustrere hvordan CO2 og andre drivhusgasser er med til at holde på varmestrålingen fra Jorden.

Tal med eleverne om forsøget og lad dem undersøge, hvor drivhusgasserne vanddamp (H20), kuldioxid (CO2) og metan (CH4) stammer fra. Lad også eleverne undersøge hvordan vi mennesker, dyr og planter har indflydelse på mængden af drivhusgasser.

Afslut evt. med at lade eleverne tegne en model der viser, hvordan drivhuseffekten fungerer. Tegningen kan fx vise, hvordan metan udledes fra vådområder og husdyrs prutter og bøvser, samt hvordan eleverne selv via deres mangeartede aktiviteter direkte eller indirekte bidrager til udledning af CO2.

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger