Løsninger

Vindenergi er helt i top

Vindenergi er en velkendt vedvarende energikilde, men vi er stadig langt fra at udnytte bare en brøkdel af den energi, der er i luften over os. Jo højere man kommer op, jo stærkere er vinden. Kunne vi f.eks. indfange noget af den energi, der er i jetstrømmene, ville vi have nok energi til at dække hele klodens elektricitets-behov. (De fire elementer - Energi for fremtiden - Vind, 16.11.2011, produceret af Cando Film. Find dokumentaren i den fulde længde på www.de4elementer.dk)

Vis klippet i Mediebiblioteket for at gemme

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Vores udledning af drivhusgasser er ved at skabe så store klimaændringer, at vi bliver nødt til at finde løsninger, der kan sænke indholdet af drivhusgasser i atmosfæren.

Vi skal mindske vores forbrug af fossile brændsler som kul, olie og gas, der udleder CO2. Vi er også nødt til at gøre noget ved udledningen af andre drivhusgasser som metan, blandt andet i landbruget.

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

Vedvarende energi

En del af løsningen findes ude i naturen, i uendelige mængder endda, i form af sol, vand, vind og Jordens indre varme. Det kaldes med en samlet betegnelse for vedvarende energi, fordi det er energikilder, som aldrig slipper op.

Ved hjælp af vindmøller, solceller, vand- og bølgekraft og jordvarme kan vi udnytte disse energikilder til at tilfredsstille vores store energibehov - lige fra at få varme i radiatoren til at få strøm på mobilen.

Et godt eksempel er den danske ø, Samsø, som faktisk producerer mere vedvarende energi, end indbyggerne forbruger.

Halm i tanken

På transportområdet er den grønne omstilling også i gang. Det første soldrevne fly er lettet, og der er fundet alternativer til benzinbiler i form af biler, som kører på el, brint, gas eller planterester.

Det sidste kaldes biobrændstof og er også en vedvarende energiform, som findes i mange forskellige udgaver. Det kan for eksempel bestå af halm, sojabønner, rapsolie eller madrester.

Håbet er, at selv store containerskibe i fremtiden vil sejle med for eksempel halm i tanken. Skibsfarten står nemlig for en stor del af verdens udledning af drivhusgasser.

Genopretning af vandmiljø og natur

I landbruget kan klimavenligt foder til køer, braklægning af landbrugsjord og mindre brug af gødning være med til at mindske udledningen af drivhusgasserne metan og lattergas.

Ligesom indsatsen for forbedring af vandmiljø og natur har betydet en kraftig reduktion i landbrugets drivhusgasudledning siden 1990'erne.

Forskning i bæredygtige løsninger

Men hvorfor omstiller vi ikke bare samfundet til vedvarende energi og grøn teknologi nu og her?

Der er stadig brug for mere viden om og udvikling af de alternative løsninger, før de bliver så effektive, at de kan erstatte de gamle energiformer 100 procent.

Derfor ligger en del af løsningen også i at investere i forskning og udvikling af de bæredygtige løsninger.

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger