Udforsk fakta

Sammenlign for eksempel CO2-udledningen i forskellige lande.

Til læreren

Fag: Geografi, biologi, fysik/kemi, samfundsfag, naturfag (10. klasse)

Trin: Udskoling

Lærervejledning

Elevopgaver

Vejr og klima

Drivhusgasser

Konsekvenser

Løsninger

Det politiske spil

Hvad kan du gøre

Ekstra

Vejledning - Udforsk fakta

Kolofon

Lærervejledning og elevopgaverne er udarbejdet af NTS Centeret.

Temaet er udviklet med støtte fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

- Udforsk, skab og del data om klima og befolkning.

Med statistikværktøjet kan elever og lærere udforske data fra Verdensbanken om klima og befolkning. Du kan skabe dine egne grafer, skrive kommentarer til dem og dele præsentationerne med andre.

VÆLG DATA:

Du vælger lande og dataserier i drop-down-menuen. Du kan vælge forskellige dataserier, som fortæller om fattigdom, for over 20 lande. Lande og data er udvalgt i samarbejde med faglærere. Der er særligt fokus på Asien og Afrika.

Klimaændringer

Kloden koger, isen smelter, vindene bliver vildere og havene stiger. Det er bare nogle konsekvenser af klimaændringerne, som med 95 procent sikkerhed er menneskeskabte. Se klip fra DRs arkiver om klimaet og bliv klogere på, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid.

Se Tema

Du kan få vist data fra et eller flere lande i samme graf. Graferne viser en historisk udvikling med data fra de sidste 10 år eller 50 år. Tallene bliver automatisk opdateret.

TILFØJ STATISTIK:

Du kan gemme din graf ved at trykke på knappen "Tilføj til sammenligning". Grafen bliver flyttet ned i området under den stiplede, røde linje.

Du kan give dine grafer en overskrift, indsætte ét punkt på grafen og skrive kommentarer til hver graf.

GRAFENS STØRRELSE:

Du kan også vælge, om din graf skal fylde et helt eller et halvt skærmbillede. Tryk på "formindsk/forstør".

FLYT GRAF:

Hvis du har tilføjet mere end én graf til området under den stiplede linje, kan du flytte dine grafer frem og tilbage. Tryk på piletasterne.

SLET GRAF:

Du kan slette din graf ved at trykke på krydset i grafens øverste højre hjørne.

PRINT GRAF:

Du kan printe dine grafer ved at trykke på knappen "Print".

SEND GRAF:

Du kan sende dine grafer til en mailadresse. Tryk på "Send".

DEL GRAF:

Du kan dele URL'en til dine grafer med andre. Tryk på "Del".

KRITERIER FOR LANDEVALG:

Landene er valgt ud fra økonomiske kriterier (Verdensbankens definition af lande med lav, mellem og høj indkomst). Landenes udviklingstrin er også et udvælgelseskriterium. Det er også taget hensyn til muligheden for at skaffe tilstrækkelig data for hvert land.

OVERSATTE BEGREBER:

Under grafen kan du læse en dansk oversættelse af datamaterialet - fx hvad BNP og GINI betyder. Det er vigtigt, at læreren introducerer eleverne til de relevante begreber, inden de bliver sluppet løs med statistikværktøjet.

Under hver graf kan man via et link følge de enkelte data tilbage til kilden (Verdensbanken) og få information om, hvordan data er indsamlet.

Gå i gang med at udforske fakta

Læs også Klimaændringer Se Tema

  1. Lærervejledning - Løsninger
  2. Lærervejledning - Hvad kan du gøre?
  3. Lærervejledning - Det politiske spil
  4. Lærervejledning - Konsekvenser
  5. Udforsk fakta
  6. Lærervejledning - Drivhusgasser
  7. Lærervejledning - Vejr og klima
  8. Lærervejledning
  9. Elevopgaver - Drivhusgasser
  10. Vandet stiger