Isens bevægelse

I istiden trak isen sig frem og tilbage over Danmark, og det har skabt det landskab, vi kender i dag.

For cirka 12.000 år siden sluttede den sidste istid. I istiden var kæmpestore områder i Danmark dækket af is og sne. Men Danmark havde ikke den samme form som i dag, for det var faktisk ét stort land, som var landfast med Storbritannien og Sverige.

Isen bevægede sig frem og tilbage, fordi den skiftevis smeltede og frøs til. Og i den bevægelse skabte den morænelandskaberne, som dækker store områder i det østlige Danmark.

Se videoen og lær mere om isens bevægelse.

Arbejdsspørgsmål

  • Hvor kom isen fra?

  • Hvorfor flyttede isen sig?

  • Forklar med dine egne ord, hvordan isens bevægelse har formet landskabet.

Opgave: Istiden og landskaberne

Vælg et eller to landskaber, I vil arbejde med:

  • Morænelandskab

  • Tunneldale og åse

  • Gammel havbund

  • Hedeslette

  • Bakkeøer

  • Dødislandskaber

Undersøg landskaberne, og udfyld opgavearket HER.

Eller:

Lav en digital præsentation for resten af klassen. I jeres præsentation skal I både svare på arbejdsspørgsmålene til videoerne og præsentere et eller to udvalgte landskaber fra listen ovenfor.

Ekstraopgave

I videoen laver værten forsøg med havregryn og mandler, der viser, hvordan isen bevægede sig.

Opstil jeres eget forsøg, og find ingredienser, der svarer til sten, sand, ler og så videre.

Hvis I har tid, kan I lave en video, der viser forsøget.