Jordens lag

En stor del af Danmark består af gamle havbunde. Havbundene ligger i tydelige lag, som er skubbet og foldet sammen af istidens gletsjere.

For cirka 12.000 år siden sluttede den sidste istid. I istiden var kæmpestore områder i Danmark dækket af is og sne. Men Danmark havde ikke den samme form som i dag, og det var faktisk ét stort land, som var landfast med Storbritannien og Sverige.

Da den tunge is forsvandt, hævede landet sig, og havene begyndte at stige på grund af alt smeltevandet fra isen. Især i Nordjylland har landet hævet sig, og det meste af området er gammel havbund.

Se videoen og lær mere om gammel havbund og jordens lag.

Arbejdsspørgsmål

  • Hvorfor hævede landet sig?

  • Hvorfor steg havet?

  • Forklar med dine egne ord, hvorfor gamle havbunde ligger i lag.

Opgave: Istiden og landskaberne

Vælg et eller to landskaber, I vil arbejde med:

  • Morænelandskab

  • Tunneldale og åse

  • Gammel havbund

  • Hedeslette

  • Bakkeøer

  • Dødislandskaber

Undersøg landskaberne, og arbejd med opgavearket HER.

Eller:

Lav en digital præsentation for resten af klassen. I jeres præsentation skal I både svare på arbejdsspørgsmålene til videoerne og præsentere et eller to udvalgte landskaber fra listen ovenfor.

Ekstraopgave

I videoen laver værten forsøg med flormelis og kakao, der viser, hvorfor gamle havbunde ligger i lag.

Opstil jeres eget forsøg, og find ingredienser, der svarer til vulkansk aske- og algelag.

Hvis I har tid, kan I lave en video, der viser forsøget.