Island er hele tiden i forandring. Elementernes kamp omformer landskabet lidt efter lidt.

30 til 40 aktive vulkaner sender jævnligt glødende magma op til overfladen. Her møder det store gletschere. En gletscher er et bjerg af is. Den største på Island er lige så stor som alle Europas gletschere til sammen, og et sted er den en kilometer tyk. Gletscherne dækker 11,5 procent af øen.

Når en vulkan bryder ud nær en gletscher, begynder kampen. Vil gletscheren smelte væk, eller vil det lykkes den at drukne vulkanen først?

De sidste elementer, jord og luft, mødes også til tvekamp på Island. Vinden gnaver i bjergene, og sammen med gletschere og regnvejr slider den dem mindre og fladere.