Vandets kraft

Det er ikke kun isen, der har formet Danmarks landskab. Det har smeltevandet også.

For cirka 12.000 år siden sluttede den sidste istid. I istiden var kæmpestore områder i Danmark dækket af is og sne. Men Danmark havde ikke den samme form som i dag, for det var faktisk ét stort land, som var landfast med Storbritannien og Sverige.

Under sidste istid stoppede isen midt i Jylland. Fra gletsjeren løb der smeltevand ud over landskabet, som skabte vandløb og flade områder. Det kan man især se på hedesletterne i Vestjylland i dag.

Se videoen og lær mere om vandets kraft.

Arbejdsspørgsmål

  • Hvad er hovedstilstandslinjen?

  • Hvorfor er der meget sand og store hedesletter i Vestjylland?

  • Forklar med dine egne ord, hvordan smeltevandet sorterer sedimenterne.

Opgave: Istiden og landskaberne

Vælg et eller to landskaber, I vil arbejde med:

  • Morænelandskab

  • Tunneldale og åse

  • Gammel havbund

  • Hedeslette

  • Bakkeøer

  • Dødislandskaber

Undersøg landskaberne, og udfyld opgavearket HER.

Eller:

Lav en digital præsentation for resten af klassen. I jeres præsentation skal I både svare på arbejdsspørgsmålene til videoerne og præsentere et eller to udvalgte landskaber fra listen ovenfor.

Ekstraopgave

I videoen laver værten forsøg med kakao, perlesukker og dadler, der viser, hvordan smeltevandet sorterede sedimenter som sten, sand og ler.

Opstil jeres eget forsøg, og find ingredienser, der svarer til sten, sand, ler og så videre.

Hvis I har tid, kan I lave en video, der viser forsøget.