Halfdan Rasmussen

Mød forfatteren bag Halfdans ABC, sprog-tosseriernes mester Halfdan Rasmussen.

Halfdan Rasmussen skrev en lang række digtsamlinger til både børn og voksne. Hans første digtsamling, "Soldat eller Menneske", udkom i 1941.

Halfdan Rasmussen er mest kendt for sine børnerim. Han var meget kreativ med sproget, og hans børnerim er præget af humor. Han skrev også sjove digte til voksne. Han kaldte dem "Tosserier", og i løbet af 1950'erne udkom syv samlinger af "Tosserier".

Halfdan Rasmussen ville gerne være kendt for sine alvorlige digte til voksne om social uretfærdighed. Men de blev ikke læst så meget, som han gerne ville. Det lavede han endda et lille rim om;

Jeg skriver sjove digte, jeg skriver også triste. De første læser andre folk. Selv læser jeg de sidste.

Mange voksne har til gengæld læst hans børnebog om alfabetet, "Halfdan Rasmussens ABC", for deres børn. Der er også sat musik til flere af hans børnerim, som er med i mange danske sangbøger, for eksempel "Mariehønen Evigglad" og "Lille frække Frederik".

OPGAVE 1: MAN GAV DEM KOLDE ØJNE

Halfdan Rasmussen var en af de mest flittige danske digtere i den illegale presse under besættelsen, hvor man blev nødt til at skrive anonymt, fordi det var ulovligt at opfordre til modstand.

Et af digtene, han udgav under besættelsen, var ”Man gav dem kolde øjne”. Digtet blev udgivet i 1944 i det illegale blad ”Folk og Frihed”.

To og to

a. Læs digtet ”Man gav dem kolde øjne” af Halfdan Rasmussen. Slå de ord op, I ikke kender, og notér deres betydning.

b. Optag jeres oplæsning af digtet. Brug et lydprogram til at optage og redigere det, for eksempel ”Soundation” på Skoletube eller et andet program, I kender. Overvej inden, hvilke ord I vil lægge særligt tryk på, i hvilket tempo I læser digtet, hvordan jeres stemmeføringen er og så videre.

c. Skriv en kort præsentation af jeres optagelse. Hvad har I lagt vægt på? Hvordan stemmer digt og den stil eller de effekter, I har valgt, overens?

d. Præsentér jeres overvejelser for klassen, og lyt til hinandens optagelser.

OPGAVE 2: KEJSER NÆSEGRUS OG KÆMPESMEDEN

I 1942 skriver Halfdan Rasmussen bogen ”Kejser Næsegrus og Kæmpesmeden”. Bogen handler om lysets skabelse i verden, men kan mellem linjerne læses som det, man kalder en allegori over Hitler og Nazityskland.

I et vers står der:

I et mægtigt gammelt Hus mellem sorte Høje boede Kejser Næsegrus med det blinde Øje.

Han var ond og vilde at det sku' altid være Nat i det store Mørkeland. Aa — den grimme grimme Mand!

To og to

a. Undersøg på nettet, hvad en allegori er.

b. Læs "Kejser Næsegrus og Kæmpesmeden", og find 3-4 eksempler i teksten, der kan læses som en allegori på Hitler og Nazityskland. Se også på bogens billeder.

c. Find 3 – 4 eksempler på træk i teksten, som I synes er typisk Halfdan Rasmussen. Det kan være sproglige træk, rim eller andet.

d. Find en strofe, I synes særligt godt om. Begrund jeres valg. Saml op på arbejdet i klassen, og perspektivér til opgave 1.

OPGAVE 3: HALFDANS ABC

Du kender sikkert Halfdan Rasmussens ABC-bog, og du kan måske nogle af rimene udenad? Nu skal du selv rime som Halfdan, og sammen i klassen skal I lave en ABC-plakat om Halfdan Rasmussen.

Hele klassen

a. Se på nogle af digtene fra ABC-bogen. Tal om, hvilken relation bogstavet har til digtet, I ser på.

Individuelt

b. Få et bogstav af din lærer. Det skal være dit udgangspunkt for opgaven.

 • Skriv en strofe på fire-otte verselinjer om dit bogstav. Versene skal rime ab-ab (-ab-ab).

 • Brug allitterationer (bogstavrim).

 • Verset må gerne være et vrøvlevers, så længe det har en relation til bogstavet, og du kan argumentere for, at det har en relation til Halfdans Rasmussens forfatterskab.

 • Skriv dit digt ind på et stykke vandret A4-papir. Bogstavet skal være centralt placeret på papiret. Du må gerne illustrere det yderligere.

 • Lav papirerne om til store alfabetplakater, og hæng dem op i klassen.

OPGAVE 4: SKRIV ET DEBATINDLÆG

I 2019 meddelte Halfdan Rasmussens forlag, at forlaget ville genudgive to af hans samlinger af børnerim. Men forlaget havde valgt at fjerne otte digte fra samlingerne, fordi der er ord i digtene, der i dag kan opfattes som racistiske.

Og det vakte stor debat. Nogle debattører mener, det er censur. Andre mener, at man jo stadig kan læse rimene et andet sted, og at det bare er en naturlig udvikling, at udgivelser ændrer sig.

a. Læs artiklen om den nye udgave af Halfdan Rasmussens børnerim, og søg informationer om sagen på nettet.

b. Skriv et debatindlæg til et stort medie, hvor du forholder dig til debatten om de fjernede børnerim. Bestem selv mediet, men undersøg, hvilken målgruppe/modtager mediet typisk skriver til. Du skal blandt andet:

 • Søge informationer på nettet.

 • Skrive en kort præsentation af sagen og begrunde, hvorfor den har relevans for dig.

 • Udvælge et hovedargument, som du underbygger med flere mindre argumenter.

 • Tage højde for den modtager, du skriver til, og rette dine argumenter efter det.

 • Reflektere over dine personlige oplevelser med Halfdan Rasmussens børnerim.

 • Perspektivere til andre forhold i nutiden, som du finder relevante at inddrage.

 • Give dit debatindlæg en rubrik.