Henrik Pontoppidan

Mød forfatteren bag romanen Lykke-Per, nobelprismodtageren Henrik Pontoppidan.

Henrik Pontoppidan var ved at uddanne sig til ingeniør, da han besluttede sig for at blive forfatter og journalist.

Han udsendte sin første bog i 1881, ”Stækkede vinger”, og i 1917 fik han nobelprisen i litteratur.

Henrik Pontoppidan skrev om personers skæbne, og hvordan deres baggrund har betydning for, hvordan de udvikler sig.

Henrik Pontoppidan skrev også om de spændinger, der var i det danske samfund, efter Danmark blev et demokrati i 1849.

Han var meget kritisk over for kristendommen i sine bøger, og han kritiserede også dem, der udnyttede svage og undertrykte personer.

Henrik Pontoppidans mest læste bog er ”Lykke-Per”. Handlingen minder om Henrik Pontoppidans eget liv. Lykke-Per blev lavet som film i 2018.

OPGAVE 1: LYKKE-PER

Bogen Lykke-Per handler om præstesønnen Peter Sidenius, der som 16-årig rejser til København for at studere til ingeniør.

Per, som han nu kalder sig, har store planer om at skabe et kanalsystem, der skal modernisere Jylland og skabe økonomisk vækst.

Han kommer i kontakt med den rige familie Salomon og forlover sig med datteren Jakobe. Her opnår Per tilsyneladende den succes, han har drømt om.

Han tager afstand fra det miljø, han er vokset op i, men gennem romanen oplever han, at det er svært at gøre op med det, man kommer fra.

To og to

a. Læs uddraget af Lykke-Per højt for hinanden. Den ene læser tekst A højt. Den anden læser tekst B. Hvis noget er svært, så stop op og tal om det. Slå svære ord op i en ordbog undervejs, og skriv betydningen ned.

b. Løs opgaverne: Find de steder i teksten, der viser, hvordan Per betragter sin barndomsby. Find de steder i teksten, der viser, hvad Per gør for at lægge afstand til byen og familien. Brug teksteksemplet herunder og de eksempler, I selv har fundet. Diskutér, om Per har fået gjort op med arv og miljø.

Teksteksempel

Den hjulbenede Købmand Hjerting, som stod der i sin Port i hvid Lærredsfrakke, med Trætøfler paa Fødderne og Merskumspibe i Haanden; den blegfede, rødhaarede Barber Siebenhausen, der – ganske som i gamle Dage – sad i sit aabne Vindue og kiggede efter Tjenestepigerne; den offentlige Udraaber, hvis Trommehvirvler han hørte inde fra en Sidegade, – alle havde de en Part i ham, uden at han betød det mindste for dem.

Hele klassen

c. Gennemgå teksten og jeres eksempler

OPGAVE 2: BONDEIDYL

a. Se videoklippet ovenfor.

b. Læs Henrik Pontoppidans novelle Bonde-Idyl fra 1883.

c. Lav en analyse af novellen:

Fokusér især på miljøbeskrivelserne og personbeskrivelserne.

Find modsætninger i teksten, som I stiller op over for hinanden i et skema. Husk at bruge eksempler fra teksten.

Vurdér, hvorfor Henrik Pontoppidan har kaldt teksten en idyl.

OPGAVE 3: BLIVER VED MED AT GÅ

a. Se videoklippet ovenfor, hvor sangeren Michael Falch fortæller om sit forhold til Lykke-Per og Henrik Pontoppidan.

b. Hør sangen Bliver ved med at gå sammen i klassen. Find og læs teksten, mens I lytter til sangen. Hvor kan I se spor af Lykke-Per i teksten? Find eksempler.

c. Vælg herefter en sang, som betyder noget særligt for dig. Læs sangens tekst, og lav et mundtligt oplæg, som du fremlægger i klassen, eller skriv en kortprosatekst på 500-600 ord, hvor du indfanger sangens budskab eller den betydning, sangen har for dig.

OPGAVE 4: SKRIV ET ESSAY

a. Skriv et essay om lykke. Læs artiklen, som handler om ”World Happiness Report”, og se videoen i artiklen her som inspiration til dit essay.

I dit essay skal du blandt andet:

  • Beskrive, hvad lykke betyder i vores moderne liv.

  • Reflektere over, hvordan lykkebegrebet har udviklet sig fra Pontoppidans tid.

  • Overveje, om vi i fremtiden stadig kan forvente at kunne betegnes som et af verdens lykkeligste folk.

  • Give dit essay en titel.