Fag: Historie, Samfundsfag Udskoling, Historie Udskoling Og Samfundsfag

Nederlaget i 1864 har været med til at forme det Danmark, du kender i dag. Her finder du klip og opgaver, der trækker tråde fra 1864 til 2014.  

National identitet

Nederlaget i 1864 påvirkede danskernes måde at se sig selv og verden på. Kan det stadig spores i den nationale identitet den dag i dag?

Fra stormagt til småstat

Danmark mistede en tredjedel af sit areal i 1864. Fra at være en stormagt blev Danmark en lille plet på landkortet.

Soldaterbreve fra fronten

Fra pen og papir til videodagbog - der er sket meget siden 1864. Men er der ligheder mellem soldaternes beretninger i dag og dengang?

Klipsamlinger

Hvorfor tabte Danmark?
Det danske mindretal
Danmark i krig