Arkivklip: Enevælde og oplysningstid

Til læreren

Fag: historie

Trin: udskoling

Forløb

Forløbsbeskrivelse

Lektionsplan

Elevopgaver

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Læs også Enevælde og oplysningstid Se Tema

  1. Kolofon
  2. Frihed og lighed for alle?
  3. Fra censur til ytringsfrihed
  4. Danmark som kolonimagt