Billedserie: Spor fra den tidlige middelalder

Middelalderen har efterladt sig spor i jorden og i landskabet. Byer, kirker og statuer rejst i middelalderen står stadig. Gå med på opdagelse i middelalderens spor.

Til læreren

Fag: historie

Trin: mellemtrin

Forløb

Forløbsbeskrivelse

Lektionsplan

Elevopgaver

Kort forløb

Elevopgaver 5.-6. klasse

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Historikernes viden stammer fra kilder. Nogle kilder er genstande, altså ting, som ser dagens lys, når arkæologerne graver. Det kan for eksempel være mønter, våben, smykker, potteskår og gamle redskaber.

Genstandene fortæller os om de mennesker, der levede i middelalderen. Hvordan de lavede mad, eller hvordan de byggede huse. Fra middelalderen er der for første gang flere skriftlige kilder, som fortæller om fortiden. Kilderne er skrevet på latin.

Svære ord

Kilder og genstande
Der findes flere typer af arkæologiske kilder:

De spor, man finder i jorden, kan være ting man har tabt eller gravet ned som for eksempel smykker og redskaber. Det kalder vi for genstande.
Man kan også finde spor efter grave og bopladser i jorden.

Arkæolog
En arkæolog er en person, der arbejder med ting fra fortiden, som de finder nede i jorden.

Lærde mænd
Lærde mænd er en betegnelse for rigets klogeste mænd.Latin var et skriftsprog, som kirkens kloge, lærde mænd kunne læse og skrive. De lærde begyndte at skrive love og regler ned. Kilderne fortæller for det meste om de rigeste mænd, da det var dem, der kunne skrive. I dag ved vi derfor mere om kongemagten og kirken, end om bønderne.

Udover bøger og tekster har vi mange synlige spor fra middelalder ude i landskabet. Både kirker, slotte og borge. Eksempelvis stammer Nyborg Slot fra middelalderen.

Kilderne fra middelalderen gør, at middelalderens personer ”lever” videre i dag. Det er ærkebiskop Absalon et eksempel på. Læs mere om Absalon her.

Arbejdsspørgsmål

Gå på opdagelse i kilderne, dyk helt ned i teksten og find svarene på spørgsmålene. Svar, der giver dig mulighed for at lære menneskene, der levede før dig at kende. Måske lærer du også dig selv bedre at kende?

 • Hvilken religion havde mennesker i tidlig middelalder?
 • Hvor tog man i tidlig middelalder hen hvis man blev syg?
 • Hvordan skrev mennesket i tidlig middelalder?
 • Hvilke forskelle tror du der var på de rige og fattige?
  • Kunne de rige fx gøre eller eje ting, som de fattige ikke kunne?
 • Hvad gjorde mennesker i tidlig middelalder med de døde?
 • Hvad ville du have svært ved, hvis du levede i tidlig middelalder?
  • Tror du, at du kunne leve som munk eller nonne på et kloster?
 • Hvad synes du er det mest spændende fund fra tidlig middelalder? Og hvorfor?

Læs også Den tidlige middelalder Se Tema

 1. TV-serien: Tidlig middelalder
 2. Kolofon
 3. Arkivklip: Tidlig middelalder
 4. Absalon – fup og fakta
 5. De første skriftlige fortællinger
 6. Mystiske Dagmar