Billedserie: Spor fra middelalderen

I middelalderen begyndte kirkens mænd at skrive på latin. De skriftlige kilder giver os viden om livet dengang. Gå med på opdagelse i senmiddelalderens spor.

Til læreren

Fag: historie

Trin: mellemtrin

Forløb

Forløbsbeskrivelse

Lektionsplan

Elevopgaver

Kort forløb

Elevopgaver 5.-6. klasse

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Historikernes viden stammer fra kilder. Nogle kilder er genstande, altså ting, som ser dagens lys, når arkæologerne graver. Det kan for eksempel være mønter, våben, smykker, potteskår og gamle redskaber.

Svære ord

Kilder og genstande
Der findes flere typer af arkæologiske kilder:

De spor, man finder i jorden, kan være ting man har tabt eller gravet ned som for eksempel smykker og redskaber. Det kalder vi for genstande.

Man kan også finde spor efter grave og bopladser i jorden.

Arkæolog
En arkæolog er en person, der arbejder med fund fra fortiden, som de finder nede i jorden.

Lærde mænd
Lærde mænd er en betegnelse for rigets klogeste mænd.

Kalkmaleri
Et kalkmaleri er billeder, der er malet på kirkernes vægge. De ses overalt i de danske kirker. Malerierne blev tegnet tilbage i middelalderen og fortæller om den kristne religion.

Genstandene fortæller os om de mennesker, der levede i middelalderen. Hvordan de lavede mad, eller hvordan de byggede huse. Fra middelalderen er der for første gang flere skriftlige kilder, som fortæller om fortiden. Kilderne er skrevet på latin.

Latin var et skriftsprog, som kirkens kloge, lærde mænd kunne læse og skrive. De lærde begyndte at skrive love og regler ned. Kilderne fortæller for det meste om de rigeste mænd, da det var dem, der kunne skrive. I dag ved vi derfor mere om kongemagten og kirken, end om bønderne.

Udover de skriftlige kilder findes der også mange synlige spor fra middelalderen i landskabet i Danmark. I vores gamle middelalderkirker kan man eksempelvis se kongelige grave og kalkmalerier. Kalkmalerierne giver et godt indtryk af, hvordan man så verden i middelalderen.

Arbejdsspørgsmål

Gå på opdagelse i kilderne, dyk helt ned i teksten og find svarene på spørgsmålene. Svar, der giver dig mulighed for at lære menneskene, der levede før dig at kende. Måske lærer du også dig selv bedre at kende?

 • Hvilken religion havde mennesker i senmiddelalder?
 • Hvor bliver Danmarks konger og dronninger begravet?
 • Hvad skete der blandt andet for første gang i senmiddelalderen – hvis du kigger på genstandene her på siden?
 • Hvorfor tror du, at det blev moderne at rense ører og tænder?
 • Hvorfor rev mennesker i senmiddelalderen nogen kirker ned?
 • Hvad ville du have svært ved, hvis du levede i senmiddelalderen?
  • Tror du, at du kunne lave dit tøj, dine sko og dine bøger selv?
 • Hvad synes du er det mest spændende fund fra senmiddelalderen? Og hvorfor?

Læs også Den sene middelalder Se Tema

 1. TV-serien: Sen middelalder
 2. Kolofon
 3. Arkivklip: Sen middelalder
 4. Da hele Norden var ét rige
 5. Var middelalderen mørk?
 6. Billedserie: Spor fra middelalderen