Billedserie: Spor fra oplysningstiden

Oplysningstiden bød på nye måder at tænke på, og den menneskelige fornuft spillede en afgørende rolle. Men ikke alle samfundslag havde noget at skulle have sagt. Gå med på opdagelse.

Til læreren

Fag: historie

Trin: udskoling

Forløb

Forløbsbeskrivelse

Lektionsplan

Elevopgaver

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Læs mere


Den enevældige konge var altoverskyggende i oplysningstiden, men nye tanker om lighed og frihed kom også i fokus. Friheden var dog kun tiltænkt borgerskabet, der fik mere indflydelse kulturelt og politisk som følge af den øgede velstand gennem handel med udlandet. Bønderne, og ikke mindst de slavegjorte mennesker i de danske kolonier, nød intet af de nye frihedsidealer.

Svære ord

Enevælde
Enevælde betyder, at kongen har absolut magt til at regere landet. Den eneste over kongen er Gud. Enevælde i Danmark betød også at kongearven kunne gå i arv mellem far og søn.

I billedserien kan du finde en avis fra de danske kolonier og en kaffemølle, der fortæller om danskernes historie som koloniejere og de slavegjorte mennesker vilkår. Bøndernes vilkår var præget af landboreformerne, men også af et samfund, der stadig gjorde stor forskel på mennesker og deres rettigheder.

Her er også kilder, der fortæller om ytringsfriheden, som Struensee fik indført for en tid og på nogle måder selv blev offer for, da han og dronning Caroline Mathilde blev hængt ud i offentligheden og henrettet for deres affære.


Arbejdsspørgsmål

Gå på opdagelse i kilderne, dyk helt ned i teksten og find svarene på spørgsmålene. Svar, der giver dig mulighed for at lære menneskene, der levede før dig at kende. Måske lærer ud også dig selv bedre at kende?

 • Hvad skete der med kongens magt i 1660?
 • Hvad skete der med de kriminelle i 1600 og 1700-tallet?
 • Hvad synes du om dødsstraf? Hvorfor?
 • Hvordan så de fine ud i 1700-tallet?
 • Hvad var ”eksotiske varer”?
  - Kan et menneske være en eksotisk vare?
 • Det var kun de rigeste, der havde råd til de eksotiske varer, der blev købt uden for Danmark. Hvilke lande kommer dine yndlingsvarer fra? Eksempelvis chokolade.

Læs også Enevælde og oplysningstid Se Tema

 1. Kolofon
 2. Frihed og lighed for alle?
 3. Fra censur til ytringsfrihed
 4. Danmark som kolonimagt