Bønderne kommer

Hvad har bondestenalderen med din morgenmad at gøre? Og hvad var en rigtig bonderøv i stenalderen?

(Foto: Thomas Roger Henrichsen © rogervision © 2017)

Til læreren

Fag: historie

Trin: indskoling

Forløb

​Forløbsbeskrivelse

Lektionsplan

Elevopgaver

Kort forløb

Elevopgaver - 3.-4. klasse

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Sådan en rigtig lækker morgenmad med pandekager, rundstykker, æg, bacon og yoghurt med müesli kan vi takke bønderne fra bondestenalderen for. De indførte landbrug i Danmark, og uden dem ville din morgenmad måske bestå af et stykke tørret fisk og et frisk æble.

Svære ord

Bondestenalderen
År 4000 -1700 f.Kr. Sidste del af stenalderen, hvor menneskene levede som bønder.

Arkæolog
En arkæolog studerer fortiden ved at undersøge de ting, som man kan finde i jorden.


Forskerne er uenige om, hvordan landbruget kom til Danmark. Nogle mener, landbruget kom hertil fra syd med tyske bønder, som drev jægerne på flugt. Andre mener, at jægerne lærte om landbruget fra tyskerne, og selv bragte husdyr, korn og viden om landbruget til Danmark. Men det er også muligt, at jægerne lærte om landbruget fra tyske bønder, der flyttede hertil.

En af de fineste økser fra stenalderen er fundet i Sarup på Fyn. Øksen er fremstillet af skrøbeligt sandsten og har aldrig været brugt som våben eller redskab, men til religiøse ceremonier, før den blev gravet ned som offer til guderne. (© Odense Bys Museer)

Bønderne var ikke bare landmænd med køer, grise og marker. En rigtig bonde var også kriger. Der er fundet mange kamp-økser fra bondestenalderen. Hullede kranier viser, at økserne også blev brugt mod mennesker.

Det var hårdt og farligt at være bonde. Hvis høsten for eksempel slog fejl, risikerede man at sulte ihjel. Det handlede om at være gode venner med guderne. Det blev man ved at give guderne gaver, som for eksempel store, flotte flintøkser og smykker som ravkæder.

Læs også Stenalderen Se Tema

  1. TV-serien: Stenalderen
  2. Kolofon
  3. Arkivklip: Stenalderen
  4. Jægerne kommer
  5. Bønderne kommer
  6. Stenalderens grave
  7. Billedserie: Spor fra stenalderen