Doktor Leunbach

Da Elisabeth Friis i Matador går ind for fri abort og kalder borgerskabet for "hyklere", støtter hun virkelighedens doktor Jonathan Leunbach.

Leunbach var erklæret kommunist og mente, at straffelovens bestemmelser mod abort var en klasselov. "Loven driver arbejderne i armene på kvaksalvere, mens borgerskabet altid finder en løsning i hovedstaden eller i udlandet," sagde han.

1950'erne: Sex og moral

I 1950'erne var der ikke fri abort. Og var man først blevet enlig mor, var livet dømt til at blive hårdt.

Se Tema

På sin klinik gennemførte Leunbach gennem 1920'erne i alt 320 aborter. Han begrundede sine aborter med, at der var fare for kvindens liv, hvis hun fødte barnet. Uofficielt behandlede han kvinderne, fordi de ikke ønskede barnet. Hans omgang med loven betød, at han blev frikendt, da han i 1932 blev anmeldt for fosterfordrivelse.

Leunbachs udtalelser var med til at starte en debat om abort, som i 1937 fik Rigsdagen til at vedtage den første svangerskabslov. Den nedsatte straffen for illegale aborter og gav bedre muligheder for at lade en kvinde få en abort af sundhedsmæssige grunde.

Samtidig blev Mødrehjælpen oprettet for at hjælpe kvinder til at gennemføre en graviditet, uanset om de var gifte eller enlige.

Danmark indførte fri abort i 1973.

(Kilde: Kvinfo "Kvindehistorie - kvindekilder".)

Læs også 1950'erne: Sex og moral Se Tema

  1. Mødrehjælpen
  2. At stå af i Roskilde
  3. Sex
  4. Abortmetoder
  5. Svangerskabsloven af 1937
  6. Abort
  7. Statistik - skilsmisser
  8. Ugifte kvinder og uægte børn
  9. Enlige mødre
  10. Enlige mødre var løse på tråden