Elevopgaver - 1950 - Den kolde krig

Elevopgaver 1-4

Materialet henvender sig til udskoling i faget historie

 

OPGAVE 1:

Se klippene:

Læs artiklerne: 

"Niels Bohr" 

"Vigtige datoer om atom- og brintbomber"

Søg på nettet efter oplysninger om:

Atlanterpagten

Spørgsmål

1. Hvorfor blev efterkrigstiden ikke så "befriende" som alle drømte om?

2. Hvem var Niels Bohr

3. Hvorfor mødtes han med Winston Churchill?

4. Hvad er Atlantpagten og hvilke lande var medlemmer fra begyndelsen?

5. Hvorfor meldte vi os ind?

6. Danmark blev medlem af

NATO
, hvad hed Østlandenes modsvar?

 

OPGAVE 2:

Se klippene:

Spørgsmål

1. Giv en forklaring på, hvordan atom-bomben fungerer.

2. Skriv ud fra din nye viden et essay om atombomber og de problemstillinger, der hører til dem.

Et essay er en kort skriftlig og personlig fremstilling af et emne, hvor man gennem en undersøgelse forsøger at give sit bud på en sag.

 

OPGAVE 3:

Se klippene:

I skal nu lave en tidslinje med de mest markante udslag af Den kolde Krig mellem øst og vest.

Lad den første a-bombe over

Hiroshima
være den første markering på tidslinjen.

Lad Berlin murens fald være afslutningen.

Søg på /skole og på nettet efter fleres vigtige begivenheder.

 

OPGAVE 4:

I 1950'erne var der to supermagter, USA og

Sovjetunionen
, der konstant truede hinanden med atombombe-ødelæggelse.

Diskuter om verden er blevet mere sikker, nu hvor kun USA er tilbage som supermagt.

Er der kommet andre skel og modsætningsforhold i verden?

Tror I det er værre end dengang?

Facebook
Twitter