Elevopgaver - Oliekrisen

Til læreren

Trin: Udskoling

Elevopgave

Oliekrisen

Elevopgaver 1-5

Materialet henvender sig til udskoling i faget historie

OPGAVE 1:

Olien rammer Danmark

Se klippet:

Læs artikel:

Krisen måned for måned

Se link:

Gode klimaråd

Spørgsmål:

1. Hvilke forbud og restriktioner blev ekstraordinært indført under Oliekrisen i 1973?

Perspektivér:

2. Hvilke konsekvenser ville det få for dig og din familie, hvis lignende restriktioner blev indført i dag?

Oliekrisen

Energikrisen i 1973 satte for alvor en stopper for danskernes fråds med varme og benzin. Søndagene blev bilfri, og det blev dyrt at varme boligen op. Årsagen var krig i Mellemøsten.

Se Tema

3. Tror du det var lettere for Danmark og danskerne at spare på olien i 1973, end det er i dag? Begrund dit svar.

Spørgsmål:

4. Hvilke gode råd giver handelsminister, Erling Jensen, i øvrigt danskerne? (i klippet)

Perspektivér:

5. Vi får i Danmark og andre steder i verden lignende gode råd i dag fra bl.a. vores politikere? Hvilke råd får vi og hvorfor?

6. Efterlever du sådanne råd? Hvis ja, hvorfor og hvordan?

OPGAVE 2:

Baggrund for Oliekrisen

Lyt til klippet:

Læs artikel:

Krisen måned for måned"Oliepriser"

Se link:

Energi/ og olieforum

Undersøg bl.a.:

1. Seksdagskrigen og Oktoberkrigen

2. Hvordan og hvorfor olie blev brugt som "våben"?

Statistik:

3. Hvor meget steg prisen på råolie i 1973?

4. Hvornår var prisen på sit højeste mellem 1970 og 2010?

5. Statsminister Anker Jørgensens udtalelse fra d. 5. november 1973?

Hvad var EF og de arabiske landes reaktion herpå?

Perspektivér:

6. Har Danmark gjort sig upopulær i de arabiske/muslimske lande i de seneste år? Forklar.

Diskuter eller fremlæg i klassen.

OPGAVE 3:

Konsekvenser for den enkelte dansker

Lyt/se klippene:

Læs artikel og se billedserie:

"Mangel på olie"

"Sådan sagde de"

"Kæmpebøde for at bryde forbud"

"Dronningen skulle også spare"

Spørgsmål/undersøg:

1. Giv eksempler på hvordan Oliekrisen påvirkede befolkningens dagligdag.

2. Det var problematisk at varme sin beboelse op. Hvordan kan dette sammenlignes med situationen for danskerne under 2. verdenskrig?

Undersøg og forklar:

Hvad kunne den enkelte dansker gøre for at spare under Oliekrisen?

4. Hvad var konsekvensen, hvis man fx ikke overholdt påbuddet om bilfri søndag?

5. Hvad opfordrer Statsminister Poul Hartling danskerne til i sin Nytårstale fra 1. januar 1974?

Diskussion:

6. Diskuter udsagnet: "Men det er ikke olien, der er deres vigtigste våben. Den er et middel. Våbnet hedder: frygt." (Fra billedserien: "Her kommer olien"). Var danskerne bange? I så fald for hvad?

OPGAVE 4:

Alternative energikilder

Lyt/se klippene:

Se link:

Energiforbrug

Spørgsmål:

1. Hvad var de primære årsager til, at danskerne under Oliekrisen blev opfordret til at spare?

2. Hvilke alternative energikilder var der tale om at anvende dengang?

Perspektivér:

3. I dag taler man også om at anvende alternative energikilder. Hvilke og hvorfor? Sammenlign grundene til, at man bør spare på energien (olien) i 1973 og i dag.

Statistik/diskussion:

4. Hvordan vil du beskrive danskernes energiforbrug (af olie) i perioden 1960 – 2007? (se statistikken "energiforbrug pr. indbygger).

5. Du kan sætte andre lande ind i statistikken. Sammenlign med forbruget i fx Holland og USA (inddrag bl.a. din viden om Danmarks, Hollands og USA's forhold til olielandene under Oliekrisen).

OPGAVE 4:

Den kolliktive trafik Lyt til klippet:

Læs artiklerne:

"DSB's kronede dage"

"DSB annonce - tag toget - spar på olien"

Spørgsmål:

1. Redegør for de nedskæringer, som DSB og SAS måtte foretage pga. Oliekrisen.

2. Hvorfor talte man, på trods af nedskæringer, om "kronede dage" for især DSB?

Diskussion:

3. Redegør for hvilke virkemidler DSB benytter sig af i annoncen "DSB annonce – tag toget – spar på olien." Ville en sådan reklame virke i dag?

Læs også Oliekrisen Se Tema

  1. Oliepriser
  2. Oliekrisen
  3. Tidslinje: Krisen måned for måned
  4. DSB annonce
  5. Her kommer olien
  6. Kæmpebøder for at bryde forbud
  7. DSB's kronede dage
  8. Statsministerens nytårstale
  9. Dronningen skulle også spare