Her kommer olien

Til læreren

Trin: Udskoling

Elevopgave

Oliekrisen

Billed-Bladet nr. 51, 21.12.1973:

Af JØRGEN MOURITZEN og KARL NORD (foto)

Her kommer et skib med olie til Dan­mark. »Havström« af London.
Der er kommet man­ge i den sidste tid. Og der kommer flere. Flere gange om ugen vil der sejle fuldt lastede tan­kere i danske farvande. Med olie til Danmark.
Men hvor længe vil det blive ved?
Det er spørgsmålet, de arabiske oliestater vil have os til at stille.
De vil, at vi hele ti­den skal gå og være bange for, at det sidste skib med den livsvigti­ge olie er afgået. Eller ankommet.
Men det er ikke olien, der er deres vigtigste våben. Den er et middel. Våbnet hedder: frygt.
Frygten for, at vi ik­ke længere må køre i vore biler, at hele na­tionens økonomi skal bryde sammen, at vi ik­ke længere kan have varme i vore huse.
Det er det, de vil. At vi skal være bange.

Oliekrisen

Energikrisen i 1973 satte for alvor en stopper for danskernes fråds med varme og benzin. Søndagene blev bilfri, og det blev dyrt at varme boligen op. Årsagen var krig i Mellemøsten.

Se Tema

Læs også Oliekrisen Se Tema

  1. Oliepriser
  2. Oliekrisen
  3. Tidslinje: Krisen måned for måned
  4. DSB annonce
  5. Her kommer olien
  6. Kæmpebøder for at bryde forbud
  7. DSB's kronede dage
  8. Statsministerens nytårstale
  9. Dronningen skulle også spare