Hvorfor var Sønderjylland tysk?

I 56 år var Sønderjylland en del af Tyskland. Danmark mistede en betydelig del af landet til tyskerne i krigen i 1864. Faktisk faldt indbyggertallet i Danmark efter nederlaget med 1 million, fra 2,6 millioner til 1,6.

Før 1864 var hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg en del af det danske rige, så grænsen mod Tyskland lå langt sydligere end i dag.

1. Verdenskrig

1. Verdenskrig startede i 1914, men er blevet den glemte krig i Danmark, fordi vi ikke deltog. Men krigen har stor historisk betydning for det Europa, vi kender i dag.

Se Tema

Efter 1. Verdenskrig stemte to tredjedele af befolkningen i det nuværende Sønderjylland for, at regionen igen skulle tilhøre Danmark. Den 10. juli 1920 kunne den danske Kong Christian X ride over den nye dansk/tyske grænse.