Kolofon

Til læreren

Fag: historie

Trin: mellemtrin

Forløb

Forløbsbeskrivelse

Lektionsplan

Elevopgaver

Kort forløb

Elevopgaver 5.-6. klasse

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.


Forfattere:
Marlene Kramm, Nationalmuseet
Katrine Berg Pedersen, Nationalmuseet
Liv Grønnow, Nationalmuseet

I redaktionen:
Line Nordbo, DR
Leise Godt, DR
Katrine Holst, DR
Sidsel Risted Staun, SLKS
Amalie Donsbjerg Petersen, SLKS

Den sene middelalder

I den sene del af middelalderen fra 1350-1536 er Danmark en stormagt i Norden. Samtidig bliver landet mere moderne, blandt andet fordi nye opfindelser gør det nemmere for bønderne i landbruget. Med kristendommen skyder nye kirker og byer op, og former det landskab vi kender i dag.

Se Tema

Læs også Den sene middelalder Se Tema

  1. TV-serien: Sen middelalder
  2. Kolofon
  3. Arkivklip: Sen middelalder
  4. Da hele Norden var ét rige
  5. Var middelalderen mørk?
  6. Billedserie: Spor fra middelalderen