Kolofon

Til læreren

Fag: historie

Trin: udskoling

Forløb

Forløbsbeskrivelse

Lektionsplan

Elevopgaver

Kolofon

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

Undervisningsmaterialet ’Historier om Danmark’ er et samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og kulturstyrelsen støttet af Nordea-fonden.


Forfattere:
Marlene Kramm, Nationalmuseet
Katrine Berg Pedersen, Nationalmuseet
Liv Grønnow, Nationalmuseet

I redaktionen:
Line Nordbo, DR
Leise Godt, DR
Katrine Holst, DR
Sidsel Risted Staun, SLKS
Amalie Donsbjerg Petersen, SLKS

Enevælde og oplysningstid

Kongen bestemte alt i 1700-tallet. Han var blevet enevældig i 1660. Borgerskabet blev en vigtig gruppe i samfundet 1700-tallet, og der blev handlet med hele verden. Nye idealer om menneskets ret, frihed og lighed opstod, men var friheden og ligheden for alle?

Se Tema

Læs også Enevælde og oplysningstid Se Tema

  1. Kolofon
  2. Frihed og lighed for alle?
  3. Fra censur til ytringsfrihed
  4. Danmark som kolonimagt