Lærervejledning

Lærervejledning

Til læreren

Lærervejledning

Kolofon

Temaet er lavet i samarbejde med Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Tak for udlån af historiske billeder til DNM og Museet for Søfart.

Om temaet
De tre rejser tilbage i Danmarks kolonihistorie er lavet som en underholdende og lærerig introduktion til emnet. Rejserne er interaktive spil, hvor eleverne skal gennemføre en af de tre rejser og undervejs løse forskellige tidstypiske udfordringer.

Spillets motor er den inddragende lyddramatisering, som dels fortæller historien om starten på Danmarks kolonier, dels giver eleverne nogle valg, de skal tage for at komme videre i historien. Lyddramatiseringerne er sat sammen med historiske billeder og visuelle effekter, der fører eleverne tilbage ombord på skibene og til de fjerne egne i verden i 1600 og 1700 tallet.

Lyddramatiseringerne er skrevet på baggrund af de virkelige hændelser. Dialogen er naturligvis fiktion, men dramatiseringerne holder sig til det faktiske hændelsesforløb.

Danmark som kolonimagt

I skal rejse i fodsporene på nogle af Danmarks største opdagelsesrejsende, og undervejs skal I tage nogle svære beslutninger, ligesom de rigtige opdagelsesrejsende gjorde helt tilbage i 1600- og 1700-tallet.

Se Tema

Se kildelisten her.


Trin

De tre rejser er målrettet hvert sit trin.
Rejsen til Trankebar er lavet til 3.-4. klasse.
Rejsen til Vestindien er lavet til 5.-7. klasse.
Rejsen til Grønland er lavet til 8.-9. klasse.

Det er muligt, at den enkelte lærer vurderer, at rejserne kan bruges på andre klassetrin end de nævnte, men bemærk at sværhedsgraden øges i Rejsen til Grønland, hvor det kræver, at eleverne læser en hel del tekst.

Fag
Rejserne er lavet til historiefaget og er udviklet som en del af Historiedysten, som handler om Danmark som Kolonimagt. Rejserne kan bruges som en del af et forløb i forbindelse med Historiedysten 2016. De kan også bruges som et selvstændigt forløb om Danmarks kolonihistorie.

Se mere på www.historiedysten.dk


Forslag til forløb

Sæt en dobbeltlektion af til spillet.

Begynd med et kort oplæg med fokus på: Historisk kontekst, årstal og gennemgang af rejseruten på verdenskort.

Vælg om eleverne skal spille spillet i grupper, alene eller eventuelt i fællesskab i klassen. I grupper skal eleverne max være 3, så alle kan se iPad’en eller computeren og kan komme til orde, når svarmulighederne skal drøftes.

Med en dobbeltlektion er der mulighed for at spille spillet to gange.

Slut af med at eleverne byder ind med: “Hvad har jeg lært”. Lav et mindmap på tavlen, hvor elevernes læringsfeedback kommer på som stikord.

Forberedelse for læreren
Sørg for at spille spillet igennem og læg mærke til, at der er flere mulige veje igennem spillet afhængig af elevernes valg.

Tjek inden afspilning i klassen, at spillet kører optimalt på de tablets eller computere, I har til rådighed.

Hvis videoerne loader langsomt, kan du køre hele spillet hurtigt igennem, og derefter vil videoerne starte prompte.

Vær også opmærksom på, at der i spillet er tekst, som svage læsere måske ikke kan læse selv. Dette kan løses ved, at de arbejder sammen med 1-2 stærke læsere.

.
God fornøjelse.

Tak til historielærer Lotte Birch for input til lærervejledningen.

Læs også Danmark som kolonimagt Se Tema

  1. Vinderen er fundet
  2. Lærervejledning
  3. Kildeliste
  4. Danmark som kolonimagt
  5. Tag til Trankebar
  6. Tag til Vestindien
  7. Tag til Grønland
  8. Historiedysten 2016